De kogel is door de kerk: zestienjarigen zullen niet kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. N-VA weigert immers aanpassingen aan het kiesdecreet goed te keuren. Coalitiepartners CD&V en Open Vld daarentegen, waren hier wel een voorstander van. Dat bericht Belga

Enkele weken geleden kondigden Open Vld en CD&V nog aan dat ze N-VA op dit punt wilden overtuigen. Kennelijk is dat niet gelukt. De partij, die zichzelf in het verleden regelmatig conservatief heeft benoemt, blijft tegen de invoering van stemrecht voor zestienjarigen.

Spelen CD&V en Open Vld hun geloofwaardigheid kwijt?

Hoe dan ook, de oppositie schiet met scherp op de twee partijen. De rede hiertoe is dat de liberalen en christendemocraten niet willen weten van een wisselmeerderheid om het voorstel alsnog door te voeren. Mathematisch zou dit immers perfect mogelijk zijn. Buiten N-VA is namelijk enkel het eveneens rechtsconservatieve Vlaams Belang tegen. CD&V echter ziet een dergelijke wisselmeerderheid niet zitten. Volgens Vlaams parlementslid voor CD&V Michel Doomst is “dat […] niet onze gewoonte”.

Vlaams Parlementslid voor sp.a, Kurt De Loor, stelt dat “dit […] de geloofwaardigheid van CD&V en Open Vld compleet onderuit” haalt. “Zij lieten zich in de media positief uit over het idee, maar tonen zich nu de lakeien van N-VA.”, aldus de socialist. Verder poneert de sp.a’er nog een opmerkelijke stelling. Zo doet dit hem denken “aan de pogingen om het enkelvoudig stemrecht of het stemrecht voor vrouwen tegen te houden”.

Juridische problemen

N-VA haalt echter diverse redenen aan waarom zij het voorstel niet genegen zijn. Zo is er volgens Vlaams Parlementslid voor N-VA Marius Meremans “geen enkel bewijs dat dit een ‘hot item’ is bij de jongeren”. Ook dreigen er volgens N-VA mogelijks juridische problemen. “Sommige Vlamingen zullen dan stemrecht hebben, terwijl anderen nog steeds aan een opkomstplicht moeten voldoen. Valt dat juridisch wel te rijmen?”, vraagt Meremans zich af.

Voorzitter van Jong N-VA Thomas Roggeman, is eenzelfde mening toegedaan. Zo is achttien volgens hem de “meest aangewezen leeftijd”. Pas op die leeftijd beschik je namelijk over al je rechten en plichten en dus ook over opkomstplicht. Verder vindt Roggeman dat we dienen op te passen met het naar beneden stellen van leeftijdgrenzen. “Anders zijn we de meerderjarigheid de facto aan het uithollen.”

3 REACTIES