In een studie van het BIVV over het invoeren van een variabele snelheidslimiet, wordt een verhoging van de maximumsnelheid niet categoriek afgewezen. Ook federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR), laat de deur hiervoor op een kier staan. CD&V en Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verwerpen het voorstel daarentegen. Dat schrijft het Nieuwsblad.

Uit een onderzoek van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat het verkeer veiliger en sneller kan verlopen indien men een variabele snelheidslimiet hanteert. In een reactie hierop laat Bellot weten dat hij bij de mogelijke invoering van een variabele snelheidslimiet, een verhoging hiervan niet uitsluit.

Pro variabele snelheid maar ook pro snelheidsverhoging?

Het onderzoek dat het BIVB deed, was aangevraagd door ex-minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). Bellots voorganger gaf de opdracht om te onderzoeken welke invloed variabele snelheidsbeperkingen zouden hebben op het verkeer. Uit het rapport hierover blijkt dat deze niet alleen tijdswinst zouden opleveren, maar ook een gunstig effect op het milieu zouden hebben.

Wat ook opmerkelijk is, is dat een verhoging van de snelheid tot 130 km per uur niet categoriek wordt verworpen. Wel wordt er in het rapport opgemerkt dat er aan de verhoging aanzienlijke nadelen kleven. Deze zouden zich vooral situeren op het vlak van verkeersveiligheid en milieu.

Bellot staat open voor een verhoging

Bellot echter, vindt dat het debat niet enkel moet gaan over een snelheidsverlaging. Zo mag een snelheidsverhoging na de bestudering van het aantal ongevallen op zeer specifieke plaatsen en tijdstippen geen taboe zijn. Al verduidelijkt Bellot wel dat een verhoging van de algemene snelheidslimiet niet aan de orde is.

De federale minister van Mobiliteit zal de studie nu aan zijn evenknieën van de gewestregeringen bezorgen. Zo wil Bellot het onderwerp bespreken in het volgende Executief Comité van Ministers van Mobiliteit (ECMM). Dit is het overlegcomité waarin de verschillende ministers van mobiliteit bij elkaar komen.

Snelheidsverhoging leidt volgens Weyts tot meer doden

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kant zich tegen het voorstel. In een reactie laat hij weten dat het hem “een raadsel [is] hoe je op basis van deze en andere studies kan concluderen om de snelheid te verhogen. We wéten dat een verhoging naar 130 kilometer per uur zal leiden tot meer verkeersdoden”.

“We hadden al het onderzoek van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), dat zwart op wit voorspelt dat tien kilometer per uur sneller rijden jaarlijks 25 extra dodelijke slachtoffers geeft. Nu hebben we ook de slechte ervaring in Nederland, waar het aantal verkeersdoden op wegen waar je 130 mag op één jaar tijd verdrievoudigd is. In Nederland gaan er om die reden nu stemmen op om die 130 km per uur alsjeblief terug te draaien”, laat de minister weten.

Ook de Vlaamse christendemocraten willen niet weten van Bellots opening voor een snelheidsverhoging. Zo stelt CD&V-kamerlid Jef Van den Bergh het volgende: “Een verhoging van de maximumsnelheid vergroot het risico op zware ongevallen”. Volgens het parlementslid zijn er “Bovendien […] nauwelijks wegen met weinig op- en afritten, waar zo’n verhoging haalbaar zou zijn”. CD&V benadrukt verder dat het BIVV niet voor een verhoging pleit, maar ze enkel bespreekt.