Jongeren die vandaag criminele feiten plegen, kunnen geplaatst worden in dezelfde inrichtingen dan jongeren die slachtoffer zijn van criminele feiten. Dat moet anders, vindt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Dat brengt De Standaard. 

Jongeren die opgroeien in een zogenaamde Verontrustende Opvoedingssituatie (VOS), maar thuis dreigen weg te lopen kunnen door de jeugdrechter geplaatst worden in dezelfde gesloten inrichtingen waarin ook minderjarige daders van criminele feiten (de zogenaamde als Misdrijf Omschreven Feiten, MOF) worden geplaatst. Zo komen daders en slachtoffers dus in feite vaak onder éénzelfde dak terecht. In Vlaanderen zijn er vier gesloten inrichtingen, met ongeveer een 320-tal plaatsen.

Verwarring voorkomen

Een mix van daders en slachtoffers in dezelfde instellingen is verwarrend, ook voor de jongeren zelf. Die zouden hun plaatsing als straf kunnen zien of hun straf net als geen straf. Een hervorming van het jeugdrecht moet in de toekomst voorkomen dat beide groepen worden gemengd. Vlaams minister Vandeurzen gaat zulke hervormingen nog voor de zomer aankaarten in de Vlaamse regering. Minderjarige slachtoffers die bescherming nodig hebben, zouden enkel nog in private jeugdvoorzieningen worden geplaatst, mochten de hervormingen er door komen. De gemeenschapsinstellingen zouden dan in principe enkel voor daders worden gebruikt.

In 2016 vroeg N-VA al om een strengere toepassing mogelijk te maken voor jeugdrechters. Zoals jeugdrechters en de Kinderrechtencommissaris is ook Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) voorstander van een gescheiden opvang. “Anders weet de jongere soms niet meer of het gaat om een straf of om hulp”.

In sommige gevallen is niet altijd even duidelijk of de minderjarige slachtoffer of dader is. “Alleen een repressief antwoord zal dus ook niet altijd volstaan”, vindt CD&V-parlementslid Katrien Schryvers. “We gaan voor duidelijke en aparte reacties op delicten, waarbij het voor de jongere helder is dat die het gevolg zijn van het delict”, zegt Vandeurzen. En nog: “[…] als er hulpverlening nodig is, mogen we dat natuurlijk niet uitsluiten. We zijn ervan overtuigd dat we vandaag over de instrumenten beschikken om dat bij de aanvang van een traject alvast te realiseren.”