Sinds eind vorig jaar is de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), de centrale databank van de politie, ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Sindsdien zijn meer dan duizend dossiers getoetst aan de hand van dit nieuw instrument. Een op vier dossiers leverde daarbij een ‘hit’ op. Dit wil zeggen dat een op vier getoetste visumaanvragers een criminele achtergrond heeft. Dat zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan VTM zondagavond.

Voorheen moest de DVZ per visumaanvraag individueel vragen aan de politie of de betrokken persoon reeds gekend was bij de ordediensten. Al enkele jaren werd gevraagd om een rechtstreekse datatoegang, maar de PS blokkeerde dit steeds waardoor procedures dus lang aansleepten, aldus Francken. Onder de huidige regering werd de toegang tot de politiedatabank alsnog gerealiseerd. Sinds eind vorig jaar mogen drieëndertig beëdigde DVZ-ambtenaren rechtstreeks de politiedatabank raadplegen.

“Meer dan ik gedacht had”

De vereenvoudigde procedure werd reeds voor meer dan duizend visumaanvragen toegepast. Bij meer dan een op vier van de getoetste dossiers is er een gerechtelijke ‘hit’ opgedoken. Het betreft niet steeds terreurmisdrijven of zware misdaad, maar ook kleinere misdrijven zoals slagen en verwondingen, identiteitsfraude, illegaal verblijf enzoverder.

Eens een ‘hit’ naar boven komt, onderzoekt men een dossier verder. Naar gelang de zwaarte van de criminele feiten en de aard van de aanvraag wordt besloten of het visum goedgekeurd wordt of niet. “Iemand die een keer door het rood licht heeft gereden, betreft natuurlijk iets geheel anders dan iemand die vijftien keer een PV heeft gekregen voor huiselijk geweld. […] Als het dan gaat om gezinsvereniging [is dat] een heel ander verhaal”, verklaart de staatssecretaris. En nog: “Iemand die zich op die manier misdraagt, constant in contact komt met politie en de openbare orde schendt, geef ik geen papieren. Wij zijn daar veel strenger in [geworden dan vroeger].”

“PS zijn de grootste pacifisten, maar niet over FN Herstal”

Ook tijdens de uitzending haalde Francken uit naar de PS en sp.a omtrent Saoedi-Arabië. Vorige week werd in de bevoegde Kamercommissie een voorstel tot resolutie gestemd die een Belgisch wapenembargo tegen het Arabische koninkrijk wil installeren. Zowel de PS als sp.a onthielden zich bij die stemming. “Ik vind het spijtig dat de PS niet voorstemde, dat zijn dan de grote pacifisten, maar niet als het over hun FN Herstal gaat (FN is volledig eigendom van de Waalse overheid, red.). […] Dan gaat het over de jobs en niet over de principes, blijkbaar.”

Francken herhaalde tevens zijn standpunt omtrent islamitische hoofddoeken voor politieagentes. Francken haalde vrijdag reeds hard uit naar burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) die zei dat hoofddoeken bij de politie wel zouden moeten kunnen. “Ik vind neutraliteit zeer belangrijk en zeker voor politiemensen […] Ik vind dat wie die toegeving niet moeten doen”, aldus een resolute Francken.

3 REACTIES

  1. Het betreft hier enkel de criminelen waarvan geweten is dat ze een crimineel verleden hebben. Degenen die onder de radar bleven zijn meer dan waarschijnlijk even talrijk. Of talrijker. Want welke illegaal zal van zichzelf zeggen ; ik ben al misdadig geweest ? Een misdadiger belandt maar in de statistieken als hij al eens werd geklist. Volgens sommige criminologen worden meer dan de helft van alle misdaden, vooral de kleinere nooit opgelost.

  2. Het feit dat opgepakte criminelen onmiddellijk weer vrij komen -zeker als het vreemdelingen zijn – heeft nauwelijks impact op het verminderen van criminele feiten ,het gebruikte geweld van dit “meerwaarde” import kiesvee word dan ook steeds drastischer ,beter zal het niet meer worden