Fe­de­raal mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block (Open Vld) stelt zich kandidaat voor het burgemeesterschap in Merchtem. Zo hoopt zij in 2018 haar broer Eddie De Block te kunnen opvolgen als burgemeester. Dat schrijft het Het Nieuwsblad

De politieke partijen zijn al volop bezig met zich te positioneren voor de komende gemeenteraadsverkiezingen  van 2018. Met het in stelling brengen van De Block, doen nu ook de liberalen hier aan mee.

Wat met het ministerschap?

Zelf noemt De Block haar kandidaatstelling een “logische beslissing”. Volgens haar volgt zij slechts het voorbeeld van vele federale collega’s. Zo zegt de toppolitica dat haar kandidaatstelling vooral “te maken [heeft] met het feit dat ik de enige mi­nis­ter ben die nog nooit in zijn of haar eigen ge­meen­te werd ver­ko­zen”.

Volgens de Open Vld-politica betekent dit niet dat zij automatisch stopt als minister van Volksgezondheid. Al beseft zij wel dat “het als mi­nis­ter mor­gen kan stop­pen”. Toch wilde zij hier op de persconferentie weinig woorden aan vuil maken. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil de liberale enkel “zo veel mo­ge­lijk men­sen en­thou­si­as­me­ren voor een kar­tel­lijst”. Het opmerkelijke aan haar lijst, is dat deze verschillende onafhankelijken zal bevatten.

‘Lijst-De Block’?

De arts van opleiding wil volop gaan voor het burgemeesterschap. Volgens haar is het een “prach­tig man­daat”. “In 2000 heb ik niet mee­ge­daan omdat er al zo veel fa­mi­lie op de lijst stond”, klonk het nog. Zo kwam onder ander haar man Luc As­sel­man al op.

Indien de huidige Volksgezondheidminister het burgemeestersambt effectief binnen haalt, dan treed zij in de voetsporen van huidige burgemeester en broer Eddie De Block. Sinds 2000 is deze onafgebroken aan de macht in Merchtem. Hij plant echter om de politiek te verlaten na de volgende gemeenteraadsverkiezingen om opnieuw een betrekking als arts te zoeken.