In zijn redevoering voor Rerum Novarum uitte Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), harde kritiek op het  ‘neoliberalisme’. Volgens hem kan “niemand […] een leven lang op topniveau presteren”. Onze maatschappij echter, houdt hier – onder invloed van het ‘neoliberalisme’ – onvoldoende rekening mee. Van Gorp pleit om die reden voor het accepteren van de ‘kwetsbare mens’. Dat bericht Belga.

Traditioneel houden de leiders van de christelijke vakvereniging hun redevoeringen aan de vooravond voor Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart. Diverse prominenten uit het christelijke middenveld zoals Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Luc Van Gorp maakten van de gelegenheid gebruik om de ‘kwetsbare mens’ in het middelpunt te zetten. Zo stelde Van Gorp dat “onze samenleving op het gevaarlijke punt [is] beland dat ze kwetsbaren en profiteurs op één hoop gooit”.

Verschil tussen profiteer en kwetsbare

Volgens Van Gorp is er een “fundamenteel verschil” tussen een kwetsbare en een profiteur. Zo pakt een profiteur “iets waar hij geen recht op heeft”. Een kwetsbare daarentegen krijgt “iets niet waar hij wel recht op heeft”.

De CM-voorzitter wijst hiervoor naar de tendensen in de huidige samenleving. Zo zouden volgens hem mensen steeds ‘perfect’ moeten zijn. “Alles moet beter, sneller, efficiënter. Op sociale media moet het vooral leuk zijn. En als we vragen hoe het met iemand gaat, dan is ‘goed’ het enige acceptabele antwoord. Kwetsbaarheid is uitgegroeid tot een ‘onwaarde’ die moet verdwijnen.”

Fysiek en mentaal welzijn

Van Gorp legt op die wijze ook de link naar hedendaagse beroepsziekten zoals een depressie of een burn-out: “Nog nooit kampten zoveel mensen met een depressie of een burn-out. De lat kan op een bepaald ogenblik zo hoog liggen dat we er niet meer onderdoor kunnen.” Dit wordt volgens de CM-voorzitter veroorzaakt doordat we “zo hard ons best [doen] om perfect te zijn, dat we er aan ten onder gaan. Het intensieve onderhoud van een harde buitenkant gaat uiteindelijk ten koste van onze binnenkant.”

De CM-voorzitter pleit er ook voor om ‘gezondheid’ ruimer te nemen als fysiek en mentaal welzijn. “Gezondheid gaat ook over zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren. Willen we echt gezond zijn, dan is het ook belangrijk om ons gelukkig te voelen, om het leven de moeite waard te vinden, om stevig in onze schoenen te staan, om ons verbonden te weten. En dat kan alleen maar als we aanvaarden dat we kwetsbaar zijn.”

Fout van neoliberale politici en economen

Van Gorp wees tijdens zijn redevoering ook een aantal ‘schuldigen’ aan. Volgens hem wordt de huidige malaise door de “neoliberale politici en economen” veroorzaakt. “Ze hebben ons doen geloven dat we als individu alles autonoom kunnen beslissen en dat we daar ook recht op hebben. Dat we de andere niet nodig hebben. Wie in de problemen komt, moet zelf zijn plan maar trekken. Beleidsmakers die zich daaraan bezondigen, plegen in mijn ogen schuldig verzuim.”

Tijdens zijn redevoering bleek ook wat de CM-voorzitter wél wil. Hij ijvert ervoor dat we “kwetsbaarheid net omarmen”. Zo stelt hij dat “wie een samenleving wil bouwen, een verhaal [moet] schrijven met alle mensen, ook en vooral met zij die het moeilijk hebben.”

Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hield een toespraak naar aanleiding van Rerum Novarum. Ook zij pleitte voor de ‘verbindende maatschappij’ waarin iedereen zich thuis voelt. “De veiligste straat is voor mij niét de straat met de meeste militairen, maar de straat waar iedereen elkaar kent. De veiligste samenleving is niét de samenleving waar polarisering troef is, maar wel waar dialoog centraal staat, waar iedereen rechtvaardige kansen krijgt om zich te ontplooien,” aldus Crevits.

Crevits sluit zich ook aan bij het betoog omtrent ‘kwetsbaren’: “Het is niet omdat iemand kwetsbaar is dat hij profiteert. Het is niet omdat iemand moeilijk aan de bak raakt op de arbeidsmarkt, dat hij of zij geen handen aan het lijf heeft. En het is niet omdat iemand die bezwijkt onder de druk van zijn job, dat hij plots een sukkelaar wordt.”