In de commissie Buitenlandse Zaken werd gisteren een mogelijk wapenembargo tegen Saoedi-Arabië besproken. Ook al zijn de politieke fracties het over verscheidene zaken oneens, toch willen zij een heroriëntering van de Belgische relaties. Dat bericht Belga.

Het lijkt erop alsof de Belgische goedkeuring van de Saoedische toetreding tot de VN-vrouwenrechtencommissie, functioneert als een ‘trigger’ om de relaties met het Arabische koninkrijk te herbekijken. Al zijn de Belgische partijen er nog niet uit hoe deze hernieuwde relaties er dienen uit te zien.

Doorknippen van alle handelsrelaties

Het idee om de banden met Saoedi-Arabië te herbekijken komt uit een voorstel van resolutie, uitgebracht door de fractie Ecolo-Groen. De twee partijen bepleiten meteen ook het meest radicale voorstel. Zo is de fractie ervoor te vinden om alle handelsrelaties met het land op te schorten. Eerst dient wel klaarheid te worden geschept over de financiële stromen tussen België en het koninkrijk, althans volgens de ecologistische fractie.

Uit de reeds ingediende amendementen op voorstel van Ecolo-Groen, blijkt dat de meerderheidspartijen het hier niet mee eens zijn. N-VA, CD&V, Open Vld en MR willen eerst een heroriëntering van de handels- en diplomatieke relaties tussen België en Saoedi-Arabië. Pas nadat er consensus is over de te volgen lijn, wil de meerderheid de nieuwe Belgische strategie bepalen.

PS en cdH in moeilijkheden

Ook cdH-kamerlid Georges Dallemagne is te vinden voor een soortgelijke aanpak. Doch wenst hij te onderstrepen dat België zijn engagementen moet terugschroeven ten aanzien van de oliestaat. Volgens Dallemangne moeten “we […] dat land definitief als gevaarlijk beschouwen op het vlak van veiligheid”. 

Hieromtrent merkte minister van Buitenlandse Zaken Didier Reyners (MR) het volgende op: “Indien men mij zegt dat er een gevaarlijk iemand naast mij zit, dan vraag ik een wapenembargo”. Het aanvragen van een wapenembargo is voor cdH en PS echter een heikel punt. Beide partijen – die de meerderheid vormen in Wallonië – aarzelden in het verleden omtrent sancties die de Waalse wapenexport zouden raken.

Hiervan is Saoedi-Arabië – met een aandeel van 60% in de jaaromzet van FN Herstal – de belangrijkste klant. FN is dan nog eens volledig in handen van het Waalse gewest.

Beide partijen zijn daarom meer een voorstander van een Europese aanpak. Maar volgens Reynders zouden deze echter te lang duren en te moeilijk zijn.

Wat zal het worden?

Wat het uiteindelijke resultaat zal zijn, staat nog niet vast. Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover is het hoe dan ook een beslissing die niet lichtzinnig mag worden genomen. Zo zouden er aan het op de helling plaatsen van de relaties met de Saoudi, belangrijke diplomatieke repercussies kleven. Zo is Saoedi-Arabië niet alleen een militaire bondgenoot tegen terreurgroep IS, maar is het land ook een belangrijke investeerder in de haven van Antwerpen.

Wanneer de commissie volgende dinsdag haar werkzaamheden voort zet, lijkt het er dus niet op dat de meerderheidspartijen alle banden met de Saoedi willen opblazen. Een embargo op de wapenexport naar het land, lijkt dan weer wel meer plausibel.