Activist Dyab Abou Jahjah en ex-sp.a’er Ahmet Koç starten een gezamenlijk politiek project op. Beiden willen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deelnemen met als speerpunten integratie en migratie. Dat bericht Knack.

Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen in Nederland behaalde de partij DENK, die inspeelt op autochtoon-allochtone breuklijnen, een zeer goed resultaat. Met dank aan vele stemmen uit de allochtone gemeenschap sleepte de partij vanuit het niets drie zetels in de wacht. Beogen Jahjah en Koç met de oprichting van hun project eenzelfde doel?

Krijgt Vlaanderen ook een ‘allochtonenpartij’?

Omtrent deze vraag zijn de twee heren duidelijk: zij vinden dat een vergelijking met DENK niet opgaat. Naar eigen zeggen ambiëren zij met hun gezamenlijk project een ruimer doel, al zullen migratie en integratie wel speerpunten zijn. Zo valt het volgens Jahjah niet te ontkennen dat hun partij er komt “in een context van verzet tegen islamofobie, racisme en discriminatie”. Jahjah heeft zijn steun en sympathie voor DENK ook nooit onder stoelen of banken gestoken.

Volgens de ex-columnist van De Standaard dient de maatschappij afstand te nemen van het “migratiediscours”. Voor Jahjah en zijn kompaan Koç “gaat [het] om het gebrek aan volwaardig burgerschap in deze maatschappij, om het feit dat je gevraagd wordt om te integreren terwijl niemand kan definiëren wat dat betekent”.

Jahjah maakt ook bekend dat de partij zich op andere thematieken gaat focussen. Dewelke die precies zullen zijn, bestaat nog geen duidelijkheid. Dit zullen de oprichters pas in september bekend maken samen met wie hen mee ondersteunt. Ook de naam die de partij zal gaan hebben, zal dan worden gecommuniceerd.

Grote ambities maar stap voor stap

Jahjah heeft vertrouwen in zijn politiek project. Hij gelooft dat het een alternatief is waaraan veel behoefte bestaat. Voor hun politiek project zullen de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, waarbij de heren “serieuze resultaten” ambiëren, een eerste grote test zijn.

Het is echter niet de eerste keer dat Jahjah een politiek mandaat ambieert. Zo nam hij in 2004 met zijn toenmalige partij – de Moslim Democratische Partij (MDP) – deel aan de gewestelijke verkiezingen. Met een score van 1.305 stemmen (0,14%) in Oost-Vlaanderen en 2.882 stemmen (0,27%) in Antwerpen, werd niet het gewenste resultaat bereikt en bleef men ver onder de kiesdrempel (5%). Ook een eerder initiatief in Brussel samen met de PVDA, had weinig succes.

Niet onbesproken

Beide oprichters zijn niet geheel onbesproken. Zo moest Jahjah in januari nadat hij in een post op Facebook een aanslag in Jeruzalem legitimeerde, vertrekken als columnist bij De Standaard. Ook kwam Jahjah eerder in het nieuws door te ageren tegen een uitspraak van Bart De Wever. Jahjah beschuldigde hem van racisme nadat de Antwerpse burgemeester zei dat Berbers “zeer gesloten gemeenschappen (zijn), met een wantrouwen tegenover de overheid.”.

Jahjah staat bekend als een radicale voorvechter van Palestijnse onafhankelijkheid en kreeg daarbij al verschillende malen het verwijt een antisemiet te zijn van Joodse en andere organisaties. Naar eigen zeggen heeft Jahjah ook militaire training ontvangen van Hezbollah in Libanon. Dat is een paramilitaire organisatie in Libanon die ageert tegen de staat van Israël. Heel wat landen in het Westen classificeren die groep als terroristisch. Er circuleert ook geregeld een foto op sociale media van Jahjah die poseert met een Kalasjnikovwapen.

Jahjah ontving zijn Belgisch staatsburgerschap na een kort huwelijk met een Belgische. Zijn ex-vrouw heeft later nog een rechtszaak ingediend (die onsuccesvol bleef) tegen de Belgisch-Arabische activist. Ze stelde dat hij haar had opgelicht om aan papieren te komen.

Ahmet Koç, die gemeenteraadslid in Beringen is, moest dan weer bij de sp.a opstappen nadat velen hem verantwoordelijk hielden voor de Turkse rellen in Beringen in de nasleep van de mislukte couppoging in Turkije in 2016. Koç heeft echter altijd beweerd dat hij de gemoederen probeerde te bedaren.

3 REACTIES