Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft een akkoord met Italië afgesloten. Wanneer Belgische marine-eenheden mensensmokkelaars in de zeeregio tussen Italië en Libië oppakken zullen ze in Italië vervolgd kunnen worden. Zo brengt Belga.

België neemt deel aan ‘Operatie Sophia’. Dat is een militaire EU-operatie tegen mensensmokkelaars die routes gebruiken op de Middellandse Zee. De operatie is niet te verwarren met ‘Operatie Triton’, de maritieme grensopdracht van Frontex (grensagentschap van de EU) waar ons land ook eerder aan deelnam. In die ‘Triton’-context hebben Belgische marineschepen al vele honderden migranten in de Middellandse Zee opgepikt. Begin volgende maand stuurt België opnieuw het fregat Louise-Marie naar de regio om nu ook mensensmokkel aan te pakken in het kader van Sophia. Dit zal de derde participatieronde zijn van België in Operatie Sophia.

Juridische problemen

“Om de mensenhandel te stoppen, is het belangrijk dat de smokkelaars vervolgd worden. België heeft echter geen wettelijk kader om misdrijven als mensenhandel op volle zee te vervolgen en het mandaat van operatie Sophia beperkt zich vandaag nog altijd tot het gebied van de volle zee”, verduidelijkt Vandeput. Piraterij is een van de weinige zaken waarbij universele jurisdictie geldt, dat wil zeggen dat elke staat kan vervolgen waar het misdrijf ook plaats vond. Maar mensensmokkel valt hier niet onder, vandaar de vroegere probleemstelling voor België. Italië echter heeft een duidelijker mandaat in de regio.

In de originele situatie kon België wel smokkelaars detecteren, maar moest het wachten om hiertegen op te treden: “Wij detecteerden en maakten beelden, maar we konden tot nu geen mensen echt aanhouden. Wij moesten de mensensmokkelaars als vluchteling behandelen en pas bij de aankomst in de desbetreffende haven waar ze werden afgeleverd konden we aangeven dat het om een verdachte gaat. Maar intussen hadden ze zich al vermomd als gewone vluchteling”, illustreert Vandeput op Radio 1.

Dit wordt nu opgelost door middel van een akkoord tussen Vandeput en zijn Italiaanse tegenhanger Roberta Pinotta. “Heel concreet zullen mensen van de Italiaanse justitie mee aan boord gaan zodanig dat we samen vaststellingen kunnen doen. Indien nodig zullen mensensmokkelaars dan afgezonderd en onmiddellijk aangehouden worden”, zegt Vandeput verder.

Chaos in Libië

Toch is hierdoor het echte probleem niet echt opgelost. De bedoeling, van zowel de Italianen en de Belgen, is dat mensensmokkel in het grondgebied en de territoriale wateren van Libië wordt aangepakt, “maar […] de stabiliteit in het land ontbreekt hiervoor”. Toch sloot de Italiaanse regering eerder in maart een bilaterale overeenkomst met Tripoli om de migratiestroom te verdunnen door de grenscontroles te verscherpen. Echter, een rechtbank in Libië blokkeerde deze deal eind maart.

Sinds 2014 is er in in Libië een tweede burgeroorlog aan de gang waarbij partijen het machtsvacuüm in het land proberen op te vullen dat is achtergelaten na de dood van kolonel Ghaddafi. Dit was de leider van Libië die onder meer door toedoen van NAVO-luchtinterventie van de macht werd verdreven. Het land wordt heden ten dage gecontroleerd door verschillende partijen die tegen elkaar strijden: onder meer een regering georganiseerd vanuit Tripoli, een regering georganiseerd vanuit Tobruk en islamisten aangevuld met IS. Ook Touareg-rebellen spelen een rol in het zuid-westen van het land.

1 REACTIE