De federale regering heeft een akkoord bereikt over de invoering van de biometrische identiteitskaart. Morgen wordt het officieel beslist op de federale ministerraad omtrent veiligheid. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) pleit al langer voor de invoering van de identiteitskaart met vingerafdruk. Open VLD heeft zijn verzet – ingegeven vanuit een bekommernis om privacy – opgegeven. Dat bericht Het Laatste Nieuws.

In maart 2016, na de aanslagen in Brussel, lanceerde Jambon het voorstel om digitale vingerafdrukken op de identiteitskaart te laten onderzoeken door de Privacycommissie. Concrete aanleiding was toen het bezoek aan Marokko waar alle meerderjarigen hun vingerafdrukken moeten laten afnemen. De Privacycommissie meende echter dat een veralgemeende opslag van vingerafdrukken niet kan worden aanvaard en strijdig is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), met name artikel 8. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) schoot de volgens hem “disproportionele maatregel” af met de boutade: “Zijn we plots allemaal terreurverdachten geworden?”

Geen databank

In ruil voor hun steun konden de liberalen nu bekomen dat er geen databank komt waarin alle vingerafdrukken worden opgeslaan. De vingerafdruk wordt bewaard op de chip van de identiteitskaart. In het afgeslankte voorstel zullen de vingerafdrukken louter een hulpmiddel zijn om te controleren op valse identiteitskaarten. Ook een oogscan behoort tot de mogelijkheden. De vingerafdruk is al enige jaren verplicht bij het aanvragen van een Belgisch paspoort, maar de oogscan is nieuw. Hoe de gegevens zullen worden gebruikt voor identificatie is nog niet duidelijk.

Lichaam als wachtwoord

Biometrie houdt meer in dan enkel een gezichtsscan of vingerafdruk. Alle fysieke karakteristieken en gedragingen van mensen die gebruikt worden om iemand mee te identificeren, vallen onder de noemer biometrie. Het komt erop neer dat het lichaam als wachtwoord fungeert. Andere courante biometrische methodes zijn de irisherkenning (of oogscan), stemherkenning en de DNA-test.