Moeten agentes een hoofddoek kunnen dragen tijdens de uitoefening van hun functie? In Nederland – waar de discussie eveneens woedt – zijn de meningen erover verdeeld. De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a), ziet hier echter geen probleem in. Dat verklaarde hij in een gesprek met ‘Terzake’

Bonte beantwoordde de vraag naar aanleiding van zijn aanwezigheid op een internationale conferentie omtrent deradicalisering. Volgens hem is de representativiteit van het politiekorps een steeds terugkerend topic bij dit vraagstuk en zou de toelating van een hoofddoek hem niet van zijn slaap beroven.

Meer autonomie voor lokale politiekorpsen

De burgemeester gaf aan dat hij “er absoluut voorstander van [is] dat we alles op alles zetten om de politiediensten representatief te maken voor de bevolking waarvoor ze diensten verlenen. Indien een hoofddoek daartoe zou kunnen bijdragen, dan zou de ‘introductie’ hiervan moeten kunnen volgens Bonte.

De burgemeester pleit er wel voor om de lokale politie de mogelijkheid te geven, hier autonoom over te beslissen. “Wij hebben in België zeer goed georganiseerde lokale politie-organisaties die effectief zeer precies kunnen inspelen op de uitdagingen van de samenleving”, aldus Bonte.

In lijn hiermee is de burgemeester er ook voor te vinden om de lokale korpsen meer autonomie te geven met betrekking tot rekrutering. Concreet zouden de lokale politiediensten meer vrijheid moeten hebben om het korps diverser te maken. Vandaag is dit volgens Bonte niet mogelijk omwille van problemen over het statuut van de agenten en premiestelsels.

Vooralsnog geen hoofddoek in Amsterdam

Als voorbeeld van hoe het ‘zou moeten’ noemde de burgemeester Amsterdam. Naar eigen zeggen droomt Bonte “van een situatie zoals in Amsterdam waar men 18 procent agenten van allochtone afkomst in het korps heeft”. Opvallend: dat klinkt sterk als de eerdere oproep van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Die zei in mei vorig jaar dat “het [politie]korps een afspiegeling [moet] zijn van de bevolking.” In Antwerpen was ten tijde van die uitspraak 45 procent van de bevolking van een andere origine en het aandeel allochtone agenten bij de Antwerpse politie 7 procent.

Het rechtse Vlaams Belang stuurde vandaag een persmededeling rond waarin staat dat dergelijke doelstellingen impliceren dat “blanke politieagenten niet in staat zouden zijn de wet te laten respecteren ten opzichte van allochtonen of dat allochtonen de wet niet zouden willen respecteren als die door een blanke Vlaming vertegenwoordigd wordt.” Hierbij parafraseert men uit het nieuwe boek ‘Toekomst in Eigen Handen’ van de hand van partijvoorzitter Tom Van Grieken.

Vooralsnog beschikken de agentes in Amsterdam nog niet over de mogelijkheid om een hoofddoek te dragen. Vandaag ontstond hier in Nederland echter ophef over. De Amsterdamse politie overweegt namelijk om het dragen van een hoofddoek toe te laten.

Een groot deel van de Nederlandse politiek reageert eerder afwijzend. Zo gaf onder andere de VVD aan dat zij dit een “zorgelijke ontwikkeling” vinden. De partij van minister-president Mark Rutte (VVD) is van mening dat de Amsterdamse politie een dergelijk besluit niet eenzijdig zou mogen nemen. Ook andere partijen zoals het CDA (de Nederlandse zusterpartij van CD&V) en de rechtse PVV (de partij van Geert Wilders), zien het idee om het verbod van een hoofddoek op te heffen, niet zitten.