Samen met andere nieuwsmedia onderzocht het Vlaamse weekblad Knack de onkostenvergoedingen van de Europarlementariërs. Hieruit blijkt dat verschillende leden van het Europees Parlement er een ‘vreemd’ uitgavenpatroon op nahouden. Zo huurt bijvoorbeeld Ivo Belet (CD&V) een kantoor van… zichzelf. 

Europarlementariërs, royale voordelen en controverse, het lijkt stilaan een steeds terugkerend verhaal te worden. Zo ontstond er in het verleden discussie omtrent leden van het Europees Parlement die snel even hun aanwezigheid kwamen opgeven – om zodoende de zitgelden te ontvangen – en dan weer weg waren. De huidige ophef echter, heeft betrekking op de Europarlementariërs hun onkostenvergoeding. Zo ontvangen deze – bovenop hun brutosalaris van 8.484 euro – een forfaitaire onkostenvergoeding van 4.342 euro.

Dubieuze praktijken

Uit het onderzoek van ‘The MEPs Project’ blijkt dat drie Belgische Europarlementariërs kantoorruimte huren bij hun eigen partij. Onder hen bevindt zich ook bijvoorbeeld sp.a-Europarlementslid Kathleen Van Brempt. Ook Marie Arena (PS) en Philippe Lamberts (Ecolo) hanteren eenzelfde praktijk. Ivo Belet (CD&V) daarentegen huurt een kantoor van zichzelf.

Relaunching Europe: Een heropstart die moet leiden naar een sociaal rechtvaardig Europa dat productief investeert,…

Publiée par Kathleen Van Brempt sur lundi 28 septembre 2015

Knack trachtte ook onderzoek te doen naar de kantoorkosten van Europarlementariër Gerolf Annemans (Vlaams Belang). Om veiligheidsredenen weigerde deze de adressen van zijn twee kantoren publiek te maken. Knack echter, laat uitschijnen dat Annemans het hoogste huurbedrag betaalt van alle parlementsleden. Zo zou hij 3.000 euro betalen voor één kantoor.

Geen controle

Het grote probleem volgens Knack is dat niemand exact weet wat de Europarlementariërs doen met hun onkostenvergoeding. Deze zijn hier namelijk geen enkele verantwoording over verschuldigd. Overigens blijkt er nog dat geen enkele Belg ooit een deel van zijn onkostenvergoeding heeft teruggestort.

Ook met de transparantie van de Europarlementsleden is het niet al te best gesteld. Ondanks dat de EU dit hoog in het vaandel draagt, gingen maar 53 van de gevraagde 667 parlementsleden in op de vraag om hun onkosten te verantwoorden. Met andere woorden, meer dan 90% van de parlementsleden, zag het niet zitten om financiële klaarheid te scheppen. Onder de 53 die dat wel wensten te doen, bevond zich geen enkele Belg.