Duitsland: ruzie over schuldvermindering Griekenland

1
922

In een interview met de Süddeutsche Zeitung pleitte Duits minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel (SPD) voor een schuldvermindering voor Griekenland. Daarmee gaat hij lijnrecht in tegen de positie van Wolfgang Schäuble (CDU), de minister van Financiën van de Duitse christendemocraten. De socialistische minister wijst daarmee op de beloftes tot schuldvermindering uit het verleden en de hoge druk op de Griekse economie.

In het debat rond de mogelijke verlichting van de Griekse schulden bij zijn Europese partners, laat nu ook minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel (SPD) zijn stem horen. Gabriel eist een duidelijke uitspraak over een vermindering van zijn collega in het ministerie van Financiën, Wolfgang Schäuble (CDU). Hij benadrukt in zijn vraag dat Griekenland steeds weer de belofte kreeg tot schuldvermindering, maar die er tot nu toe nog steeds niet gekomen is. Steun is daarvoor te vinden bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en een meerheid van Europese staten, aldus Gabriel. Een Duitse leidingsrol zou in dit debat dan ook cruciaal zijn.

Griekenland aan zet

De uitspraak van Gabriel komt kort voor een vergadering van de Europese ministers van Financiën over de Griekse kwestie. De ministerraad buigt zich over de inspanningen van de Griekse regering in relatie tot het pact tussen regering en de Europese partners omtrent de schuldenregeling van de noodlijdende EU-staat. De aankondiging van het hervormingsplan op 2 mei zorgde voor een korte euforie op de beurzen, die nu weer kan omslaan, afhankelijk van de mening van de Europese ministers.

In het verleden had onder meer Schäuble meermaals aangekaart dat de afspraken van de Eurogroep van mei 2016 geldig zouden blijven. Daarmee bleef het debat open over een verlichting van de schuldenlast na afloop van het lopende programma in de zomer van 2018. Op 22 mei wordt nu verder nagedacht over deze mogelijkheden. Daarbij hangt alles af van de inspanningen van de Grieken, die voor het einde van juni een nieuwe financiële injectie nodig hebben uit het noodfonds van 86 miljard euro. Enkel als dat een positieve evaluatie krijgt, kan verder gesproken worden over schuldvermindering.

Electoraal steekspel

Gabriel meende dat ook Duitsland gebaat is met een verlichting van de Griekse lasten en vergelijkt de lichte Duitse hervormingen van 2010 met de zware Griekse klappen voor de sociale zekerheid. Hij draait met zijn uitspraak de electorale duimschroeven aan voor Schäuble, die evenzeer gebaat is met een positieve draai aan de Griekse financiële tragedie, maar ook zijn verantwoordelijkheid als Duits minister van Financiën te respecteren heeft. Ondanks kritiek van economen als Gustav Horn van het Instituut voor Macro-economie en Conjunctuuronderzoek (IMK), kondigde Schäuble eerder al aan zijn politieke lijn aan te houden.

1 REACTIE

  1. Hoe dan ook we gaan die schuld moeten herschikken (lees: kwijtschelden, verminderen), dat staat in de sterren geschreven. Griekenland had nooit tot de Eurozone mogen behoren. Te laat de put gevuld als het kalf verdronken is. Ooit heeft de politiek zich bemoeit met zaken waar ze geen kaas van heeft geëten en nu zit ze met een probleem. Hetzelfde is gebeurd met de Duitse eenmaking, daar draagt men na 30 jaar nog altijd de gevolgen van, ondanks de economische sterkte van de BRD. In vergelijking met die BRD, is de EU in zijn geheel een zwak broertje. Het is maar de vraag of de EU die Griekse crisis aan kan, zowel politiek als financieel.