Vanaf 1 januari 2019 is het verboden om schapen onverdoofd te slachten. Althans, dit verbod komt er als het van de Vlaamse meerderheid afhangt: deze heeft hier rond een voorstel van decreet klaar. Dit zou nog voor het parlementair verlof behandeld worden. Zo bericht Belga.

Het voorstel is een vertaling van een eerder in maart gesloten politiek akkoord tussen N-VA, Open Vld en CD&V. Dit compromis kwam toen tot stand zonder de instemming van de joodse en islamitische gemeenschap. Veel moslims staan immers weigerachtig tegenover de elektroshock-techniek omdat de kans bestaat dat het dier hierbij het leven laat, en zo niet meer ‘halal’ is. Volgens de joodse slachtrites kan verdoven zelfs helemaal niet.

Wat schrijft het voorstel van decreet voor?

Het voorstel van decreet voert een verplichte elektronische verdoving voor schapen in vanaf 1 januari 2017. Dit kan alleen nog maar voor ‘kleine herkauwers’ – waaronder schapen – omdat alleen hiervoor de techniek van elektronarcose al volledig op punt staat. Doordat dit nog niet het geval is voor de grotere runderen, laat het ontwerpdecreet de mogelijkheid, om onverdoofd slachten verplicht te maken eens het elektrisch verdoven ook voor deze dieren mogelijk is.

Verder stelt het decreet dat de verlichting van elektronarcose tegemoet komt aan de vereisten van de joodse en islamitische riten. Deze religieuze voorschriften vragen volgens het decreet immers dat het dier ongeschonden en gezond is en dat het sterft als als gevolg van bloedverlies. Echter, de zaken zijn een stuk genuanceerder:

De Dhabiha (de islamitische slachtwet) schrijft voor dat een dier levend moet geslacht worden om halal voedsel te zijn, niet per se dat het bij bewustzijn moet zijn. Maar uit schrik om per ongeluk een dier te doden, staat men vaak weigerachtig hier tegenover. Vlees van een dood dier wordt als aas en dus haram of onrein beschouwd door vrome moslims. Toch laten heel wat moslimautoriteiten halal slachten met elektrische shockverdoving toe.

Maar de Shechita, dat zijn de joodse slachtvoorschriften, verbiedt deze praktijk uitdrukkelijk. Als vlees koosjer hoort te zijn, mag het dier niet verdoofd zijn vooraleer het de keel wordt doorgesneden. Daarom wees in Vlaanderen Michael Freilich (hoofdredacteur Joods Actueel) een verbod op onverdoofd slachten al resoluut af in 2015 na een eerder voorstel van Vlaams Dierenwelzijnminister Ben Weyts (N-VA).

Weyts heeft goede hoop

In een reactie laat Weyts weten dat hij het voorstel van decreet aan de verschillende fracties heeft bezorgt om zodoende een breed draagvlek te creëren. Verder haalt hij aan dat het ontwerpdecreet een grote kans maakt om te worden goedgekeurd. Volgens de minister is de tekst “een zeer accurate vertaling is van wat eerder werd overeengekomen in de schoot van het parlement”.

Doordat de Vlaamse regering het decreet nog voor het parlementair reces tracht af te handelen, neemt het een voorsprong op Wallonië. Gisteren kwam het Waals parlement immers overeen om onverdoofd slachten te verbieden vanaf 1 juni 2018. Doch het Waals parlement voorziet een overgangsmaatregel voor religieus slachten tot 1 september 2019.