Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) beleefde dinsdag een moeilijke zitting in het Vlaams Parlement. Tijdens de parlementaire vergadering kwam de kritiek op haar diversiteitsbeleid niet alleen van de oppositie, maar ook van coalitiepartner CD&V. Dat bericht De Standaard. 

Afgelopen dinsdag presenteerde Michiel Trippas (ad-interim Vlaams diversiteitsambtenaar) het nieuwe ‘Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2017’. Zijn betoog begon met een resumé van van de diversiteitscijfers bij de Vlaamse overheid in 2016.

Stijging ambtenaren met een migratieachtergrond

Uit het betoog valt af te leiden dat het Vlaamse diversiteitsbeleid zowel positieve als negatieve elementen bevat. Zo kan Homans een degelijk rapport neerleggen als het gaat over de tewerkstelling van ambtenaren met een migratieachtergrond.

Volgens de cijfers van de ad-interim Vlaams diversiteitsambtenaar, had de Vlaamse overheid in 2016 8,9 procent ambtenaren met een buitenlandse afkomst in dienst. Doordat Homans tot 2020 de tijd heeft om het streefdoel van 10% te behalen, lijkt zij met 8,9 procent goed op weg.

Te weinig topfuncties voor vrouwen?

Het diversiteitsbeleid van de minister vertoont nog wel aanzienlijke gebreken volgens de oppositie. Zo scoort Homans slecht met betrekking tot het aantal vrouwen in topfuncties en de tewerkstelling van personen met een handicap. In 2016 daalde het aandeel vrouwen die topfuncties innemen tot 22,7 procent. Bijgevolg is de minister nog ver verwijderd van haar tegen 2020 te behalen streefdoel van 40%.

Homans wijt de teleurstellende cijfers omtrent vrouwen met een topfunctie echter aan de gevoerde besparingen en bijhorende fusies binnen de ambtenarij. Concreet zijn volgens de minister – door het verdwijnen van verschillende topfuncties – vier vrouwen en vijf mannen moeten opstappen.

Doch ook op het vlak van de tewerkstelling van personen met een handicap, loopt Homans achter. In 2016 bedroeg het aandeel tewerkgestelde personen met een handicap bij de Vlaamse overheid nog maar 1,3 procent. Tegen 2020 zou dit cijfers moeten stijgen tot 3%, om die doelstelling te behalen.

Om deze cijfers wat op te krikken presenteerde de ad interim diversiteitsambtenaar tien maatregelen. Hij noemde onder meer eenvoudig taalgebruik in vacatures, meer aandacht voor beeldvorming en de aanwezigheid op jobbeurzen.

CD&V niet onder de indruk

Voor CD&V gaan de voorgestelde maatregelen niet ver genoeg. Volgens de partij moet de minister meer inzetten op dwingende maatregelen of desnoods sancties. Ook Homans haar uitleg met betrekking tot het dalen van het aantal vrouwen met een topfunctie, kon de christendemocraten niet bekoren.

Vlaams parlementslid Sabine de Bethune (CD&V) vond de uitleg van de minister hieromtrent betreurenswaardig. Zo zei zij tegen de minister: “We zien bij u een totaal gebrek aan politieke wil, ik kan het niet anders benoemen”.

Yasmine Kherbache, Vlaams-parlementslid voor sp.a, bepleitte dan weer de invoering van praktijktesten. Volgens de socialiste zijn deze een geschikt middel, om een effectiever antidiscriminatiebeleid te voeren. Hiervan wilde Homans niets weten. “Wij geven als overheid al het goede voorbeeld. Werken met valse cv’s bij praktijktesten vind ik geen goed idee. Ik ben tegen praktijktesten, tegen, tegen, tegen”, aldus een vastberaden Homans.

Alona Lyubayeva kijkt toe

Een opvallende aanwezige in het Vlaams Parlement was de eerder ontslagen Vlaamse diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva. Vanuit de publiekstribune keek zij toe hoe haar interimopvolger het nieuwe ‘Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2017’ voorstelde.

Eerder dit jaar werd Lyubayeva ontslagen omdat zij een serie slechte evaluaties ontving. Zelf stelde zij echter dat ze ontslagen werd omdat ze anders (meer linksprogressief) over diversiteit dacht dan de minister.