Brede steun voor de-escalatiezones in Syrië

0
939

In Astana, Kazachstan vindt op dit moment de vierde ronde van vredesonderhandelingen plaats tussen de Syrische regering, de rebellencoalitie en hun respectievelijke bondgenoten. De tot nog toe vruchteloze onderhandelingen kregen dan toch een boost nadat een voorstel tot ‘de-escalatiezones’ op veel bijval kon rekenen.

Het voorstel wordt door zowel Rusland, Iran als Turkije gesteund. Gisteren werd door deze landen hierover een memorandum getekend. Ook de Syrische regering heeft laten weten het voorstel een “positieve ontwikkeling” te vinden. Aanvankelijk waren de rebellen eerder weigerachtig, vooral omwille van de rol van Iran als bemiddelaar.

De-escalatiezones

Dede-escalatiezones zijn een concept waar de partijen in Astana al lang over praten, maar het heeft lang geduurd alvorens iedereen onder meer akkoord was over de exacte locaties. De zones komen op plekken die vandaag nog het toneel zijn van brute gevechten. Genoemde gebieden zijn onder andere Oost-Ghouta, het platteland ten noorden van Homs en bepaalde delen van Idlib. Hier zouden alle partijen zich weerhouden van verdere gevechten en zullen de buitenlandse partners bovendien hiervoor garant staan.

Rusland liet vandaag nog weten dat boven deze zones er een absoluut vliegverbod zou heersen, ook voor vliegtuigen van de internationale anti-IS-coalitie met onder meer de Verenigde Staten. Deze opmerking staat echter niet in het eerder besloten memorandum. Het is onwaarschijnlijk dat Rusland Amerikaanse jets zal durven hinderen in Syrië, laat staan neerhalen omdat dit tot grote gevolgen en conflict kan leiden.

En ook al zou de VS Rusland gewillig willen zijn, hiermee instemmen zal moeilijk zijn voor de Amerikanen. De VS voert namelijk in de zones waarvan sprake ook operaties uit tegen onder andere Al Qaida. Zou de VS akkoord gaan met de Russische aangekondigde maatregel, dan zouden islamistische elementen in de regio dus tegen Amerikaanse luchtaanvallen beschermd worden.

De komst van zones waar gevechten gestaakt worden is voor vele burgers een welkome ontwikkeling in een land dat al jaren door strijd verwoest wordt. De weg is echter nog lang en gelijkaardige akkoorden in Syrië hielden in het verleden moeilijk stand. In overleg met alle landen die garant staan, de betrokken partijen en andere landen met belangen in de regio is besloten dat de zones deze avond vanaf 21u00 GMT in werking zullen treden.