De Wereld Morgen betichtte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ervan journalisten te hebben geweerd van een lezing die hij recent gaf aan de Universiteit Gent. ‘Onwaar‘, concludeert De Morgen na een fact check. 

“Journalisten werden uit de zaal gezet tijdens de lezing van Theo Francken aan de universiteit Gent.” Op Twitter dook die stelling op, voornamelijk dan vanuit de hoek van het uitgesproken linkse magazine De Wereld Morgen. Onder andere de controversiële opiniemaker Abou Jahjah schrijft voor dit magazine. De Wereld Morgen was enkele dagen geleden nog verheugd dat de lezing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken aan de VUB werd afgelast.

“Tijdens vorige lezingen van Theo Francken werden journalisten onder druk gezet om de zaal te verlaten door de organisatoren van de lezing. Die organisatoren verklaarden dat te doen op vraag van Francken zelf.” Dat schreef De Wereld Morgen op haar website.

Fact check

De Morgen, niet te verwarren met De Wereld Morgen, noemt deze bewering echter ‘onwaar’. In haar ‘Fact Check‘ ging de krant na of er daadwerkelijk journalisten geweigerd werden bij de lezing die Theo Francken gaf op 23 maart. De staatssecretaris sprak toen voor studenten van de Universiteit Gent tijdens een lezing georganiseerd door het Vlaams Rechtsgenootschap Gent (VRG). Enkele medewerkers van De Wereld Morgen beweerden na die lezing dat ze werden geïntimideerd om de zaal te verlaten.

“Een lid van de studentenvereniging heeft me meermaals gevraagd de lezing te verlaten”, zegt Thomas Decreus, journalist bij De Wereld Morgen. “Theo Francken wou zogenaamd geen journalisten bij de lezing hebben.” Decreus geeft wel aan dat hij de lezing alsnog kon bijwonen. Op Twitter ontkent Theo Francken formeel dat hij journalisten geweigerd zou hebben. Het enige dat hij niet wou, was dat de lezing gelivestreamed zou worden.

Ook het VRG benadrukt dat er geen enkele journalist de toegang tot de zaal werd ontzegd. “Het enige dat we gevraagd hebben aan de journalisten is om tijdens de lezing geen beelden of geluidsfragmenten te maken“, zegt praeses Bruno Schroé aan SCEPTR. “We hebben de aanwezige journalisten letterlijk gezegd dat hun aanwezigheid met pen en papier geen enkel probleem vormde“, aldus Schroé.

Wie de populaire lezing van Francken wou bijwonen moest zich op voorhand inschrijven. Enkel journalisten met een geldige perskaart konden deze regel omzeilen. Dat bevestigt Nicholas Lataire van VTM Nieuws aan De Morgen: “Wie een perskaart had kon zonder probleem binnen. Enkel de grote camera’s werden geweerd. Maar onze journalist heeft met zijn iPhone beelden kunnen maken. Achteraf heeft hij Francken nog geïnterviewd ook.”

Fake news

De redactie van De Gentenaar getuigt hetzelfde aan De Morgen: “Onze journalist is niet gevraagd om de zaal te verlaten. Tuly Salumu was er en is gebleven tot het einde. De organisatie wist van onze aanwezigheid.”

De Morgen concludeert dat de berichtgeving van De Wereld Morgen over de lezing van Francken ‘onwaar‘ is. De fact check werd veelvuldig gedeeld op Twitter. De medewerkers van De Wereld Morgen houden desondanks voet bij stuk en stellen zich de vraag of andere kranten en redacties onder druk gezet werden door Francken.

2 REACTIES

  1. Aan Amerikaanse universiteiten gebeurd juist hetzelfde momenteel, conservatieve sprekers worden met geweld buitengesloten, vooral Antifa is hier actief. Een gevaar voor de demokratie, antifa is eigenlijk een terreurorganisatie. Ze zijn volgens eigen zeggen ‘ anarchistisch’ , maar in feite communistisch en fascistisch.Iemand het spreken beletten is terreur, punt.

  2. Al wat in dit apenland leeft op kosten van de onnozelaars die storten telkens als de VRT op last van de zogenaamde hulpverlenende organisaties weer eens de alarmbel luidt en weet dat er weer een paar miljoen klaar staan om naar de eeuwige jachtvelden te vertrekken leest……juist ja ….de wereld morgen , het vod dat (om er voor te zorgen dat het hopelijk nog door iemand gelezen wordt) gratis wordt verspreid . Als je dan ook nog weet wie er voor schrijft (nou ja schrijven ?) dan weet je wel dat je er jezelf best niet mee vereenzelvigt .