Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) versoepelt het beroepsgeheim van sociale werkers. Zwartwerk, domiciliefraude of andere vormen van sociale fraude moeten zo kordater aangepakt worden. Dat brengt De Standaard.

Tot op heden kunnen maatschappelijk werkers geen sociale fraude doorspelen aan het ‘Meldpunt Eerlijke Concurrentie’. Enkel bedrijven, burgers en sociale partners kunnen meldingen doen. Zonder de vertrouwensrelatie tussen sociale werker en cliënt in het gedrang te willen brengen, tracht De Backer hier naar eigen zeggen verandering in te brengen.

Verandering?

De Backer, die net een jaar aan de slag nadat deze Bart Tommelein (Open Vld) verving, heeft een brief gestuurd aan de OCMW’s. Nu hebben OCMW-instellingen toegang tot het Meldpunt. Van een verplichte melding van fraude is evenwel geen sprake.

Het initiatief van de staatssecretaris kadert binnen een bredere ‘dynamiek’ waarin het beroepsgeheim van sociale werkers onder druk staat. Zo is er op dit moment net een wet gestemd, die OCMW’s verplicht om mee te werken aan een gerechtelijk onderzoek in het kader van terrorisme.

Volgens een brief van De Backer zal binnenkort ook sociale fraude in het rijtje thuishoren. Zo krijgen de OCMW’s toegang tot het Meldpunt Eerlijke Concurrentie. Al maakt de staatssecretaris zich wel sterk dat er de nodige ‘checks and balances’ zijn aangebracht. Zo is er geen sprake van een verplichting om sociale fraude te melden en dient de OCMW-raad eerst zijn toestemming te geven.

Politiek reageert verdeeld

Gents OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) vindt het initiatief van de staatssecretaris onnodig. Volgens de nieuwe lijsttrekker van de sp.a die Tom Balthazar verving na de Publipart-affaire, heeft een Gent een afdoende controlecel. Coddens stelt dat sociale fraude desnoods nog gemeld kan worden bij het gerecht, al ziet hij wel het nut voor kleinere gemeenten met minder capaciteiten.

Sarah Smeyers (N-VA), OCMW-voorzitter van de stad Aalst, is wel tevreden met de beslissing. “Elk bijkomend kanaal om fraude aan te pakken, is welkom”, stelt ze in een reactie aan De Standaard.