Na Lubbeek wordt Antwerpen de tweede gemeente die aan vreemdelingen een financiële bijdrage vraagt bij inschrijving. Het Antwerpse schepencollege dient vandaag wel nog zijn definitieve goedkeuring te geven. Dat bericht Gazet van Antwerpen. In 2013 werd een poging om zo’n bijdrage te vragen nog door Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx geschorst.

Met de invoering van een nieuw koninklijk besluit hebben gemeenten sinds 5 maart de mogelijkheid om bij inschrijving een financiële contributie te vragen aan vreemdelingen. Tot nu toe maakte alleen Lubbeek – de gemeente van waarnemend N-VA-burgemeester Theo Franken – van deze mogelijkheid gebruik. Antwerpen sluit zich hier nu bij aan.

Aanzienlijke opbrengsten?

De stad Antwerpen zal vanaf 15 juni een taks van 50 euro vragen. Vreemdelingen zullen deze moeten betalen bij het verlengen en vervangen van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Via de maatregel hoopt het stadsbestuur de administratieve kosten te dekken. Al kunnen sommige personen wel op een vrijstelling rekenen. Zo onder meer buitenlandse minderjarigen, studenten, onderzoekers en mensen die om humanitaire redenen zijn geregulariseerd.

De maatregel, die Liesbeth Homans (N-VA) in 2013 al wilde doorvoeren, moet volgens de stad Antwerpen jaarlijks zo’n 103.000 euro in het laatje brengen. In 2013 schorste provinciegouverneur Cathy Berx de Antwerpse retributie van toen nog 250 euro. Na het hoger vermelde Koninklijk Besluit en mits voldoende uitzonderingen kan een beperkte taks van 50 euro nu blijkbaar wel. In de stad van burgemeester De Wever (N-VA) schrijven zich ieder jaar gemiddeld zo’n 3.500 vreemdelingen in. 2.000 vreemdelingen, zouden de taks effectief moeten betalen.