Meerderheidspartijen CD&V, Open Vld, MR en N-VA zijn het niet eens over wat er nu met de ecocheques dient te gebeuren. Oorspronkelijke wensten de partijen deze om te zetten in een nettovergoeding. Een negatief advies van de Raad van State veroorzaakt echter oneindigheid binnen de coalitiepartners. Dat schrijft De Tijd

Het afschaffen van maaltijdcheques zou een aantal voordelen moeten inhouden. Grote bedrijven zoals Sodexo zouden geen aanzienlijke winsten meer kunnen maken op de kap van werkgever en werknemer terwijl die laatste meer bestedingsautonomie krijgt. Ook zou er voor bedrijven een aanzienlijke administratieve last sneuvelen.

Problemen met juridische haalbaarheid

In maart echter, waarschuwde de Raad van State dat de nieuwe wet een schending van het gelijkheidsbeginsel inhoud. Door ecocheques om te zetten in een nettovergoeding, zouden werknemers die deze cheques niet krijgen, fiscaal benadeeld worden.

Werknemers eenzelfde fiscaal voordeel geven op hun nettoloon, zou er volgens het rechtscollege op neerkomen dat deze bevoordeeld zouden worden ten opzichte van de diegene die deze ecocheques niet krijgen.

Open Vld-kamerlid Egbert Lachaert blijft een voorstander van de afschaffing van de ecocheques. Op twitter schermt hij met een recenter advies van de Raad van State, waarin deze zich niet meer uitspreekt over een schending van het gelijkheidsbeginsel. In plaats van een uitspraak te doen, verwijst het rechtscollege naar het Grondwettelijke Hof.

Alternatief van CD&V en MR?

MR & CD&V zitten hier niet op te wachten en zoeken naar een alternatief waarbij er geen twijfels zijn omtrent de juridische haalbaarheid. Concreet denken zij aan de uitbreiding van de producten die met de ecocheques gekocht kunnen worden. Verder wensen de twee partijen de ecocheques vanaf 1 januari 2018 alleen nog maar electronisch te laten te distribueren.

Aanvankelijk leek het alsof N-VA koos voor het het alternatief van CD&V en MR. Jan Spooren, kamerlid voor N-VA, laat in een mededeling echter weten dat zijn partij een pleitbezorger voor de afschaffing blijft. Het kamerlid denkt in tegenstelling tot CD&V en MR, dat er een juridisch sluitende oplossing gezocht kan orden.