1.500 niet-begeleide ‘minderjarige’ vreemdelingen vroegen vorig jaar asiel aan in België. Minstens 479 onder hen bleken na tests door Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) meerderjarig te zijn. Dat schrijft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op zijn website.

Van de 1.500 niet-begeleide ‘minderjarige’ vreemdelingen die vorig jaar asiel aanvroegen in België werd in 44% van de gevallen twijfel geuit over de leeftijd door DVZ-ambtenaren. “Mensensmokkelaars raden twintigers aan om zich minderjarig te verklaren want dat geeft recht op betere opvang en bescherming”, schrijft Theo Francken.

Bij 659 van de 1.500 jonge nieuwkomers werden botscans uitgevoerd. In 479 gevallen (72%) bleek de twijfel van de DVZ-ambtenaren correct. Het dure leeftijdsonderzoek via botscan wees uit dat zij effectief meerderjarig waren.

“Een derde van de ‘jongeren’ zegt niet de waarheid over zijn/haar leeftijd. Dit blijft een bijzonder hardnekkig fraudeprobleem”, aldus Francken. “Ik vind trouwens dat die fraudeurs de botscankosten zelf moeten betalen. N-VA diende daarover een wetsvoorstel in. Hopelijk bereiken we hierover een akkoord”, concludeert de staatssecretaris.

Oud zeer

De problematiek van asielzoekers die liegen over hun leeftijd en gezinssituatie om hun aanvraag te laten goedkeuren is niet nieuw. Uit cijfers van Theo Francken bleek in 2015 dat toen al in maar liefst 774 van de 1.107 onderzochte gevallen van zogezegd minderjarigen het in werkelijkheid ging om meerderjarigen.

In Zweden gaat de problematiek zo ver dat zogenaamde kindvluchtelingen na de goedkeuring van hun asielaanvraag eisen dat hun vrouwen en kinderen op kosten van de overheid worden overgevlogen. Het Zweedse parlement startte een onderzoek toen de praktijk aan het licht kwam.