Kamerlid Filip Dewinter (Vlaams Belang) vindt de migratie-inspanningen van de huidige regering en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ondermaats: Vorig jaar zijn 4.267 migranten vrijwillig vertrokken. Dat zijn er minder als in de jaren 2012 en 2013 toen er respectievelijk 5.644 en 4.707 vertrokken, nog voor de asielcrisis. Ook keerde slechts een op tien uitgeprocedeerde asielzoekers vrijwillig terug. Zo blijkt uit cijfers die Dewinter opvroeg aan Franken. Dat brengt De Zondag. Wel zijn het er meer dan in 2014 en 2015.

Veel besproken oppositielid Filip Dewinter bemerkt een vermindering van vrijwillige terugkeerders onder Francken in vergelijking met de regering-Di Rupo, toen Maggie De Block (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie was. “Vorig jaar waren er 4.267 vrijwillige vertrekkers. Ter vergelijking: in 2012 en 2013 waren dat er [respectievelijk] 5.644 en 4.707. Deze regering doet het slechter dan de regering-Di Rupo”, aldus Dewinter. In vergelijking met de jaren 2014 en 2015 is het getal echter in stijgende lijn.

In tegenstelling tot wat in enkele media werd opgenomen gaat het bij deze vrijwillige vertrekcijfers niet louter om uitgeprocedeerde asielzoekers. Bijna alle migranten zonder wettig verblijf komen in aanmerking voor het ‘vrijwillige terugkeerprogramma’: in de cijfers worden dus zowel asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers als migranten zonder wettig verblijf opgenomen.

2012 en 2013

Dewinter hanteert de jaren 2012 en 2013 als referentiepunten om het meest recente cijfer te vergelijken. Toen verlieten relatief veel migranten vrijwillig het land. In 2012 maakten vrijwillige terugkeerders zelfs ongeveer de helft op van alle migranten die toen het land verlieten (van de 11.386 in totaal. Er bestaat ook gedwongen terugkeer). In 2011 was het vrijwillige terugkeergetal dan weer maar 3.358. Dat is minder dan vorig jaar.

Dit zijn echter allemaal jaren voor de aanvang van de asielcrisis. Opvallend is dat die crisis, wanneer de omvang van asielaanvragen zeer sterk steeg, weinig absolute impact lijkt te hebben op het aantal vrijwillige terugkeerders. In 2015, wanneer de asielcrisis op haar piek zat, keerden 4.053 uitgeprocedeerden terug, iets waar Francken nog mee uitpakte op Twitter in 2016. Dat zijn er circa 200 minder dan vorig jaar. In 2014 keerden er dan weer 3.587 terug, nog minder dan vorig jaar. De afgelopen twee jaar zijn de cijfers dus wel gestegen.

1 op 10 van de uitgeprocedeerden

Uit de opgevraagde cijfers blijkt ook dat vorig jaar maar een op de tien uitgeprocedeerde asielzoekers vrijwillig vertrok. “Uit de cijfers van Francken blijkt dat er vorig jaar 1.090 waren, terwijl 10.667 kandidaat-asielzoekers een negatieve beslissing kregen van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen (dat onafhankelijk asielaanvragen verwerkt, red.). Waar zijn die negenduizend anderen? Grotendeels in de illegaliteit natuurlijk. Ik zie maar een oplossing: uitgeprocedeerde asielzoekers moeten in gesloten centra”, vindt Dewinter nog.

Gisteren betoogden Filip Dewinter en het Vlaams Belang nog tegen de islamitische ‘Medina Expo’ in Antwerpen. De gastspreker van de dag, Nouman Ali Khan, werd daarbij geviseerd omdat deze fundamentalistische opvattingen zou hebben.

Net zoals vorig jaar, toen eenzelfde actie werd georganiseerd, kwamen jonge moslima’s ‘selfies’ nemen met Filip Dewinter en andere Vlaams Belang’ers. Vorig jaar werd Zakia Belkhiri even beroemd toen ze met getuite lippen en hoofddoek foto’s nam van zichzelf met Dewinter. Het werd gretig opgepikt in de media als origineel protest, maar de zaak kwam als een boemerang terug in veel gezichten toen Belkhiri op sociale media meerdere antisemitische uitspraken bleek gedaan te hebben. Belkhiri verwijderde haar Twitter-account te midden van de controverse.

Evolutie van vrijwillige terugkeerders sinds 2010:

  • 2010: 2.957
  • 2011: 3.358
  • 2012: 5.656
  • 2013: 4.585
  • 2014: 3.587
  • 2015: 4.053
  • 2016: 4.267