De universiteit van Berkeley is er finaal in geslaagd om het optreden van de rechtse opiniemaker Coulter te laten annuleren. In onze berichtgeving van vorige week had Ann Coulter zelf nog aangegeven de strijd te willen verderzetten en haar voordracht toch te brengen. Door het aanhoudende verzet van de universiteit heeft de organisatie die haar uitnodigde dan toch opgegeven.

Gisteren bracht Fox News het nieuws dat ze nu toch finaal afziet van haar bezoek. De organisatoren, een conservatieve groep genaamd Young Americas Foundation (YAF), durfden de confrontatie niet meer verder aan gaan, waardoor een aantal garanties voor Coulter wegvielen, hierop volgend annuleerde Coulter finaal haar bezoek.

Dreiging geweld

De politie had gewaarschuwd dat er “99 procent” kans was op geweld op de campus als Coulter haar speech zou laten doorgaan. Ook de organisatie die haar had uitgenodigd, YAF, werd gedwongen om hun steun terug te trekken wegens veiligheidsredenen. Iets waar Ann Coulter niet mee akkoord gaat op onder meer Twitter.

In de bekendmaking van de toegeving op hun blog laat YAF bovendien weten dat de universiteit officieel een ‘stand down’-bevel had gegeven aan hun veiligheidspersoneel zolang er geen “imminent verlies van leven” op het spel stond. Hiermee gaf de universiteit de extreem-linkse geweldplegers al op voorhand een soort van carte blanche zolang het geweld iet of wat in de perken bleef. YAF diende een klacht in tegen de universiteit en geeft mee te hopen dat het recht op vrije meningsuiting er hersteld kan worden.

In de klacht wijzen ze op de vele andere conservatieve sprekers die werden geweigerd en zelfs aangevallen. De meest spectaculaire gevallen van geweld vonden recent nog plaats tegen een optreden van Milo Yiannopoulos.

Unief en stad sympathiseren met antifa?

De advocaat van YAF wees er op dat het gedrag van de universiteit “oneindig volgzaam” was inzake hun beleid tegen vrije meningsuiting en beschuldigde de burgemeester van Berkeley er van te sympathiseren met de extreem-linkse relschoppers. Zo had hij Milo onterecht een blanke supremacist genoemd en bleek het dat de burgemeester zelf lid is van de facebookpagina van de groepering die de rellen organiseerde: BAMN (By Any Means Necessary).

De burgemeester is tevens bevriend met de leider van die groep, Yvette Felarca. De extreem-linkse groepering BAMN werd in het verleden onderzocht door de FBI  en gekwalificeerd als een groep die zich inliet met “terrorisme op een laag niveau”. In 2016 waren ze betrokken bij rellen in Californië waarbij tien mensen naar het ziekenhuis moesten wegens steekwonden. De politie bevestigde op basis van beelden en getuigenissen dat het geweld was aangestoken door de leden van BAMN.

Reacties

Milo Yiannopoulos die zelf dus al eerder het slachtoffer was van hetzelfde extreem-links geweld reageerde vandaag door een week van de vrije meningsuiting aan te kondigen op Berkeley, desnoods met een “eigen leger als het moet”.

Ook meer gematigde stemmen op het linkse politieke spectrum veroordelen het gedrag dat plaatsvind in Berkeley. Zo vergeleek tv-persoonlijkheid en bekende ‘liberal’ Bill Maher de situatie met boekenverbrandingen tijdens het interbellum.

https://www.youtube.com/watch?v=EclzaQYZPRw

1 REACTIE

  1. Freedom of Liberal speech. En de rest moet zwijgen? Berkely speelt het sluw.

    Liberals/lefties even use threats and violence to install a Big Brother society?

    “If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face—for ever.”

    Niet in mijn naam.