Unia-medewerkster Rachida Lamrabet ontslagen

1
2523

Na meerdere gesprekken met beleidsmedewerkster Rachida Lamrabet besloot de Unia-directie om de arbeidsovereenkomst met haar te verbreken,” zo luidt de persmededeling waarmee het interfederaal Gelijkekansencentrum laat weten dat ze haar juriste heeft ontslagen. “Hierbij kwamen andere elementen naar boven die leiden tot een vertrouwensbreuk. Beide partijen spraken af hierover niet verder te communiceren,” aldus Unia in een persbericht.

Boerkaverbod paternalisme

Lamrabet kwam in opspraak na een interview met Knack (22 maart 2017) waarin ze stelde dat het boerkaverbod een verregaande inbreuk is op de vrijheid van vrouwen. Op de vraag of de boerka niet vrouwonvriendelijk is, antwoordde Lamrabet: “Die vraag getuigt van een paternalistische manier van kijken: ‘We moeten die arme vrouwen, die door hun mannen en hun godsdienst worden onderdrukt, van hun sluiers bevrijden!’ Ze moeten worden zoals westerse vrouwen, en dan is het goed. Nonsens. Vrijheid kan zich op verschillende manieren uiten. Ook door er bewust voor te kiezen je lichaam niet te laten zien.”

Na heel wat kritiek, niet in het minst van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), nam Unia afstand van de uitspraken van Lamrabet. Volgens De Morgen stelt de staatssecretaris: “Ik zelf heb in ieder geval nooit gevraagd om het ontslag van mevrouw Lamrabet, niet publiekelijk, niet in mijn gesprek afgelopen vrijdag met de Unia-directeurs Els Keytsman en Patrick Charlier over de werking en het perceptieprobleem van Unia. Het is de directie zelf die de beslissing tot ontslag heeft genomen, want ook de raad van bestuur van Unia is niet geïnformeerd of geconsulteerd in deze zaak.”

Artistieke vrijheid?

Eerder had Lamrabet, die eveneens schrijfster, is de kortfilm Project Deburkanisation uitgebracht in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in het kader van het zogenaamde Privacy Project.


“De directie onderlijnt dat Rachida’s artistieke activiteiten noch haar artistieke werk de grondslag vormen van de beslissing. Hoewel het niet altijd eenvoudig was, bestond er tot nu toe een evenwicht tussen Rachida Lamrabets artistieke vrijheid en haar functie als beleidsmedewerkster bij Unia. Unia betwist niet haar recht als kunstenaar om een film te maken voor de KVS. Uiteraard heeft ze de vrijheid om haar artistiek project voor te stellen in de pers,” aldus nog de Unia-persmededeling.

Michael De Cock, artistiek leider van KVS, reageert verontwaardigd op het ontslag van Lamrabet:

Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) noemt het ontslag ‘logisch’:

Rik Van Cauwelaert, journalist bij De Tijd, bekritiseert de beslissing en stelt dat directeur Els Keytsman als eindverantwoordelijke beter de eer aan zichzelf zo houden en ontslag nemen want “onder haar bewind werd Unia een puinhoop”:

Ook de schrijver en activist Dyab Abou Jahjah neemt de verdediging op van Lamrabet:

‘Keytsman probeert haar vel te redden’

Ondertussen onthulde Joods Actueel de communicatie die ze voerde met Els Keytsman over Lamrabet. Daarmee wil Joods Actueel aantonen dat de directrice wel degelijk goed op de hoogte was van de standpunten die Lamrabet innam: “U begrijpt misschien de draagwijdte niet van hoe dit zich afspiegelt op uzelf en op uw organisatie. En dan spreek ik niet eens over het feit dat ze [Lamrabet] met haar acties het conflict importeert en de wederzijdse verhoudingen tussen Joden en moslims bij ons onder druk zet en in het gedrang brengt. Wij verwachten nu een duidelijk signaal vanwege uw organisatie, en zullen anders niet nalaten om hierover te berichten. Dit moet u niet zien als een dreigement, wel als een manier om het publieke debat hierover aan te wakkeren zodat we kunnen vernemen wat de Vlamingen, politici en journalisten vinden van deze tegenstellingen.”

1 REACTIE