Het is nu bijna twee maanden geleden dat de Vlaamse regering het belangenconflict inzake de luchthaven van Zaventem indiende. Die loopt komend weekend echter op zijn einde, waarna de nieuwe en verstrengde geluidsnormen van kracht (zouden) worden. Een nieuwe overlegcommissie onder leiding van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) er vandaag niet in een constructieve oplossing te bereiken, terwijl de Brusselse regering morgen zal beslissen de boetes al dan niet te innen.

De minister verklaarde dat structurele maatregelen genomen moeten worden, maar dat men niet mag vergeten dat het tijd kost voor die maatregelen ook in de praktijk hun effect hebben. Zo meldt l’Echo. Over de vergeefse poging van Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel (N-VA), die de Duitstalige Gemeenschap benaderde met de vraag ook een belangenconflict in te roepen, reageerde de minister koeltjes: Proberen een oplossing te vinden die in het voordeel is van maar één zijde van de onderhandelingen leidt tot een collectief falen.

Het is volgens hem simpelweg niet eenvoudig om in de sterk emotioneel en politiek geladen discussie tot een compromis te komen. Toch zijn hij en zijn medewerkers er naar eigen zeggen al in geslaagd een reeks maatregelen uit te denken, die de geluidshinder zullen tegengaan. Op dit moment worden de maatregelen geanalyseerd om na wat wikken en wegen over voor- en nadelen tot een allesomvattende oplossing te komen.

Steenokkerzeel kind van de rekening?

Ryon hoopt dat de sancties als gevolg van vluchten boven Brussel uitgesteld worden en dat de onderhandelende partijen over een tijd tot een allesomvattend akkoord komen om de hinder op een blijvende en duurzame manier te spreiden. Kamerlid Bert Wollants (N-VA) verkondigde vandaag dezelfde boodschap: “De billijke en eerlijke spreiding over alle regio’s is de enige mogelijke sleutel om Zaventem als economische motor te behouden en de hinder voor omwonenden op een aanvaardbaar niveau te houden”. Wollants hekelde overigens een onduidelijk communicerende Brusselse regering.

Vandaar de benadering tot de Duitstalige Gemeenschap: als die een derde belangenconflict indiende, hadden de onderhandelaars weer twee maanden extra om te discussiëren en te redeneren over een oplossing. Dit zou geen unicum zijn geweest, want op vraag van de Franstalige Gemeenschap kwamen de zelfverklaarde ‘Oost-Belgen’ op eenzelfde wijze tussenbeide tijdens de onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde. Echter bleken ze ditmaal niet bereid, omdat het conflict over geluidsnormen ditmaal niet het hunne zou zijn. Wel is de federale regering nog in staat een nieuw belangenconflict in te dienen.

Zo Brussel beslist de vluchten boven het grondgebied te beboeten, zal de luchthaven waarschijnlijk geen andere keus hebben dan de prominente startbaan ’25 L’ te verleggen naar het oosten. De burgemeester van Steenokkerzeel vreest dat die beslissing een groot deel van zijn gemeente haast onleefbaar zal maken.