Het is nu bijna twee maanden geleden dat de Vlaamse regering het belangenconflict inzake de luchthaven van Zaventem indiende. Die loopt komend weekend echter op zijn einde, waarna de nieuwe en verstrengde geluidsnormen van kracht (zouden) worden. Een nieuwe overlegcommissie onder leiding van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) er vandaag niet in een constructieve oplossing te bereiken, terwijl de Brusselse regering morgen zal beslissen de boetes al dan niet te innen.

De minister verklaarde dat structurele maatregelen genomen moeten worden, maar dat men niet mag vergeten dat het tijd kost voor die maatregelen ook in de praktijk hun effect hebben. Zo meldt l’Echo. Over de vergeefse poging van Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel (N-VA), die de Duitstalige Gemeenschap benaderde met de vraag ook een belangenconflict in te roepen, reageerde de minister koeltjes: Proberen een oplossing te vinden die in het voordeel is van maar één zijde van de onderhandelingen leidt tot een collectief falen.

Het is volgens hem simpelweg niet eenvoudig om in de sterk emotioneel en politiek geladen discussie tot een compromis te komen. Toch zijn hij en zijn medewerkers er naar eigen zeggen al in geslaagd een reeks maatregelen uit te denken, die de geluidshinder zullen tegengaan. Op dit moment worden de maatregelen geanalyseerd om na wat wikken en wegen over voor- en nadelen tot een allesomvattende oplossing te komen.

Steenokkerzeel kind van de rekening?

Ryon hoopt dat de sancties als gevolg van vluchten boven Brussel uitgesteld worden en dat de onderhandelende partijen over een tijd tot een allesomvattend akkoord komen om de hinder op een blijvende en duurzame manier te spreiden. Kamerlid Bert Wollants (N-VA) verkondigde vandaag dezelfde boodschap: “De billijke en eerlijke spreiding over alle regio’s is de enige mogelijke sleutel om Zaventem als economische motor te behouden en de hinder voor omwonenden op een aanvaardbaar niveau te houden”. Wollants hekelde overigens een onduidelijk communicerende Brusselse regering.

Vandaar de benadering tot de Duitstalige Gemeenschap: als die een derde belangenconflict indiende, hadden de onderhandelaars weer twee maanden extra om te discussiëren en te redeneren over een oplossing. Dit zou geen unicum zijn geweest, want op vraag van de Franstalige Gemeenschap kwamen de zelfverklaarde ‘Oost-Belgen’ op eenzelfde wijze tussenbeide tijdens de onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde. Echter bleken ze ditmaal niet bereid, omdat het conflict over geluidsnormen ditmaal niet het hunne zou zijn. Wel is de federale regering nog in staat een nieuw belangenconflict in te dienen.

Zo Brussel beslist de vluchten boven het grondgebied te beboeten, zal de luchthaven waarschijnlijk geen andere keus hebben dan de prominente startbaan ’25 L’ te verleggen naar het oosten. De burgemeester van Steenokkerzeel vreest dat die beslissing een groot deel van zijn gemeente haast onleefbaar zal maken.

3 REACTIES

 1. De belangencoflicten zijn niet uitgeput volgens Vuye. Het derde en ook het vierde bc kan ingeroepen worden zonder de Duitstaligen. Men kan het zelfs tot in het oneindige oprekken mits wat creativiteit.

  Qua inhoud nu dan: 60% van de aangekondigde boetes wegens geluidsoverlast is afkomstig van een meettoestel dat in een weinig bevolkt gebied gesitueerd is. Geen wonder dat de bevoegde (Franstalige) minister Fremault zo lang talmde met het overhandigen van de meetgegevens (30.000 gegevens werden pas 5 april overhandigd). Bovendien zouden de meest moderne vliegtuigen die het minste geluid ter wereld veroorzaken beboet worden. Er bestaat geen stiller vliegtuig. En dat vinden de Waalse luchthavens uitstekend!

  Kan de EU een procedure opstarten tegen Wallonië wegens ongeoorloofde non tarifaire beperkingen en economisch protectionisme aub. Bovenop de belangenconflicten natuurlijk.

  Graag vernam ik ook van Dhr. Vuye of de verschillen in berekening van de duur van belangenconflicten ngl het ingediend is door W dan wel door Vl. (parlementair reces bijvoorbeeld) aanleiding kan geven tot een klacht wegens ongeoorloofde discriminatie van Vlaanderen of de Vlamingen.

  http://www.bruzz.be/nl/actua/hendrik-vuye-ex-n-va-belangenconflicten-zijn-niet-uitgeput

  http://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-federaal/Brussel-eist-concreter-vliegplan-van-Bellot/9884490

 2. Een probleem oplossen doe je door het eerst vlijmscherp en duidelijk te benoemen.
  Niet door een compromis te zoeken voor een onduidelijke situatie.
  De brusselaars (en de koning) willen geen vliegtuigen in “hun” luchtruim. Waarom mogen die niet over de kanaalzone, over de no-go zones en over de koninklijke tuin vliegen ?