Het is officieel: De Turkse eerste minister Binali Yildirim van de AK Parti heeft de overwinning in het referendum opgeëist. Inzet was een nieuwe grondwet die Turks president Recept Erdogan meer macht zal geven.  Volgens CNN Türk, de Turkse dochteronderneming van Cable News Network , heeft het ja-kamp zeer nipt gewonnen met 51,33% van de stemmen. Het nee-kamp verloor met 48,67% van de stemmen. We moeten evenwel benadrukken dat het tellen van de stemmen nog niet is afgelopen en het verschil tussen beide kampen steeds kleiner wordt.

Het is vooralsnog niet duidelijk of de oppositie de uitslag gaat aanvaarden. In het geval dat de leden van de oppositie weigeren de uitslag te aanvaarden zullen ze wellicht een hertelling eisen van de stemmen.

Het referendum ging over de vraag of Turkije moest evolueren naar een meer presidentieel systeem via een nieuwe grondwet. Voorstanders steunden het referendum omdat het meer stabiliteit zou creëren. Tegenstanders en critici waren van oordeel dat de president erdoor teveel macht zal krijgen en dat de checks en balances in de Turkse politiek zouden worden verstoord.

In de nieuw gestemde grondwet is het volgende vervat:

  • het parlement wordt uitgebreid van 550 naar 600 personen;
  • de post van eerste minister wordt afgeschaft en vervangen door een of meerdere vice-presidenten;
  • de president zal met decreet kunnen regeren;
  • de president zal zelf een aantal topbenoemingen kunnen doorvoeren;
  • een regering wordt aangesteld door de president en niet door de afgeschafte eerste minister;
  • de presidents- en parlementsverkiezing wordt om de vijf jaar op dezelfde dag gehouden;
  • de president zal niet meer zijn politieke partij moeten verlaten (art. 101 verplicht nu de president om met geen enkele politieke kracht verbonden te zijn);
  • een gewone meerderheid in het parlement zal volstaan om een afzettingsprocedure in werking te laten treden;
  • een presidentstermijn is in principe beperkt tot tweemaal vijf jaar maar het zou nu verlengd kunnen worden.

Aanvankelijk was er de hoop dat na het referendum Turkije in rustiger vaarwater zou belanden. Maar als de oppositie de uitslag niet zal aanvaarden zal de tweespalt in het land alleen maar toenemen. Hier en daar zijn reeds gevallen geregistreerd van ongeldige stemgang.