Trump geeft startschot belastinghervorming en -verlaging

0
734

Enkele dagen voordat zijn eerste 100 dagen als president erop zitten, zet Trump officieel de bal aan het rollen om een verkiezingsbelofte in te lossen. Tijdens een persconferentie werd een paginalange samenvatting uitgereikt met zijn belastingplan. We vatten hier de kernpunten en implicaties kort uiteen.

Het doel is om de economie aan te zwengelen, en miljoenen banen te creëren. Daarnaast wil Trump de belastingwetgeving vereenvoudigen en voornamelijk families uit de middenklasse verlichting bieden. Het is eveneens een belangrijk en heel ambitieus deel om de vennootschapsbelastingen te verlagen van een van de hoogste ter wereld tot een van de laagste ter wereld.

De hoofdpunten

De samenvatting geeft een paar algemene details mee over vereenvoudigde belastingschijven, standaardaftrek en enkele vereenvoudigingen. Een daarvan is de zogenaamde ‘death tax’, een belasting op het vermogen na het overlijden. Regelmatig wekt deze belasting woede en wrevel op, omdat het in feite een tweede belastingronde is op geld en bezit dat reeds belast werd.

De plannen voor vennootschapsbelastingen houden onder meer het volgende in:

  • Het beperken van de maximale belastingen tot 15 procent.
  • Het invoeren van een territoriaal systeem (men betaalt enkel belastingen op de in het eigen grondgebied gemaakte inkomsten. Dus niet langer louter op de bedrijfskomsten in totaal).
  • Een eenmalige (lage) belasting op geld dat bedrijven in het buitenland ‘geparkeerd’ hebben om de hoge bedrijfsbelasting te ontlopen.
  • Het afschaffen van speciale belastingvoordelen voor speciale belangengroepen.

Het informatieblad sluit af met de verklaring dat de administratie hoorzittingen zal organiseren met belanghebbenden voor hun input. Verder volgt de gewone politieke belofte om samen te blijven werken met Congres en Senaat aan een plan voor zeer grote belastingverlichting, extra banen en een meer concurrentieel Amerika, dat brede steun heeft.

Reacties

Het plan zelf geeft enkel de streefdoelen weer, zonder veel details (de belastingschijven worden bijvoorbeeld niet gedefinieerd, er wordt enkel vermeld dat men van zeven schijven naar drie wil gaan, met de bijhorende belastingpercentage).

Het plan raakt een aantal van de beloften uit de verkiezingscampagne, maar vormt de basis voor wat een lange reeks onderhandelingen lijkt te zullen worden: de beloftes zijn dus nog lang niet vervuld. Langs beide kanten wordt het voorstel om de bedrijfsbelasting tot 15% te verlagen op achterdocht onthaald. Daardoor zou het fiscaal systeem op termijn niet betaalbaar zijn en miljarden aan de staatsschuld toevoegen. Zelfs de redenering van Trump dat de daaropvolgende stimulans voor de economie dat zou opvangen, wordt niet aanvaard.

Bedrijfsleiders zien dit uiteraard wel zitten, maar willen zekerheid op lange termijn, geen kortdurende stunten. Een van de onderdelen van dit plan is trouwens ook het afschaffen van de speciale belasting die geheven werd om Obamacare betaalbaar te maken.

100 days

De aankondiging komt er slechts enkele dagen voor de eerste 100 dagen van de regering-Trump voorbij zullen zijn op zaterdag 27 april. De eerste 100 dagen van een Amerikaanse president zijn van belangrijk psychologisch belang voor veel Amerikanen alsook een veel gehanteerde maatstaf in de media voor het succes of falen van een president en zijn start.

Trump ontving reeds veel kritiek omdat een aantal van zijn aangekondigde plannen op obstakels botsten zoals Trumps migratieban die steeds door rechters onderuit werd gehaald.