Op Twitter kondigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan het verblijf van “een pak zware criminele vreemdelingen” in te trekken op 2 mei. Dat is de datum waarop de strengere vreemdelingenwet van kracht gaat.

De nieuwe vreemdelingenwet verscheen op woensdag in het Belgische Staatsblad en gaat tien dagen na de publicatie van kracht.

De wet moet het mogelijk maken om de repatriëring van criminele vreemdelingen te vereenvoudigen en versnellen. Het was vooralsnog onmogelijk om het verblijfsrecht van vreemdelingen in te trekken als die in België geboren zijn of voor hun twaalfde in ons land zijn toegekomen.

Door de nieuwe wet wordt het mogelijk om alle vreemdelingen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid hun verblijfsrecht te ontnemen, ook zonder veroordeling. Theo Francken kondigt nu aan meteen gebruik te zullen maken van deze nieuwe regeling.

“De nieuwe maatregelen maken ons terugkeerbeleid ook soepeler, duurzamer, duidelijker en completer”, zei Theo Francken na de goedkeuring van de wet in de Kamer.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/