Minister Van Overtveldt (N-VA) heeft de cijfers over eventueel misbruik van belastingverlagingen sterk overschat. Het gaat specifiek over het bijzonder verlaagd BTW-tarief op elektriciteit. Een grootschalige fiscale controle hierop moest 250 miljoen euro opbrengen, maar het blijkt uiteindelijk om slechts 1,5 miljoen euro te gaan. Dat brengt De Standaard.

Sinds de regering Di-Rupo, in april 2014, kan bij de bouw van sociale woningen een verlaagd BTW-tarief gevraagd worden van 12% in plaats van de gewone 21%. Voor gezinswoningen ouder dan 10 jaar en voor alle woningen aangepast aan personen met een handicap geldt een tarief van 6%. Ook sociale woningen die gebouwd worden door een huisvestingsmaatschappij genieten van de verlaging naar 6%. De regering Michel schafte het bijzonder belastingtarief voor particulieren (de gezinswoningen) op 1 september 2015 opnieuw af. Daardoor steeg de energiefactuur van veel gezinnen met 15%.

De bijzondere belastinginspectie (BBI), die onder de bevoegdheid van Van Overtveldt valt, werd door de minister in 2015 gevraagd een controle uit te voeren op de correcte toewijzing van deze maatregel. Er zouden immers sterke vermoedens geweest zijn dat veel bedrijven en ‘gemengde gebruikers’ (zelfstandigen die een beroepsactiviteit uitvoeren in hun privéwoning) een tijdlang te weinig BTW hadden betaald, omdat ze zouden ingeschreven zijn als particulieren.

Van Overtveldt communiceerde toen dat er geschat werd hiermee maar liefst 250 miljoen euro in de schatkist te krijgen. In februari communiceerde Van Overtveldt nog dat het minder dan verwacht ging: “slechts 41,5 miljoen”. Nu blijkt dat uiteindelijk gaat om maar een anderhalf miljoen. “Dit bewijst nogmaals dat deze minister niet kan tellen. Hij heeft ons maandenlang iets voorgehouden dat niet klopt”, reageert Kamerlid Peter Vanvelt­hoven (sp.a) aan De Standaard.

De kritiek uit socialistische hoek aan het adres Van Overtveldt is fors. Daar luidt het dat de enorme (vergeefse) inspanning van de BBI eerder een heksenjacht is, en dat intussen de middelen niet werden aangewend om de ‘echte fraudeurs’ te vatten. Van Overtveldt zou ook al veel vroeger, in februari 2016, door de topman van de BBI zijn ingelicht dat de resultaten veel lager dan eerst geschat zouden zijn.

Over de gevolgen van deze tegenvallende controles op de begroting, werd voorlopig nog niet gecommuniceerd door de regering.

Telramen

Het is niet de eerste maal dat sp.a kritiek heeft op de reken(on)kunde van de federale minister van Begroting. In oktober 2016 werden de Jongsocialisten mikpunt van spot op sociale media toen leden van de jongerenpartij van sp.a bij wijze van ludieke actie via ‘Facebook Live’ de minister een aantal telramen wouden overhandigen aan Van Overtveldt.

Maar de actie ontplofte al snel in het gezicht van de organisatoren toen de minister terugkwam met een lege doos waarop stond: ‘Zilverfonds’, genaamd naar het pensioenfonds van oud-minister van Begroting Johan Vande Lanotte (sp.a). Dat fonds had geen echte spaargelden verzameld, maar ‘belegde’ in eigen staatsleningen.

Toen de Jongsocialisten woensdag een ludieke actie wilden houden op het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, kregen ze prompt lik op stuk. We bezochten beide partijen om even terug te blikken: http://cnv.as/idealefrieda

Publiée par De Ideale Wereld sur jeudi 20 octobre 2016