Al enige tijd zinspeelt de regering-Michel op de mogelijkheid van bedrijfswagens van werknemers om te zetten in cash. Op die manier kunnen zij met de som geld zelf een bedrijfsauto, een abonnement voor het openbaar vervoer aanschaffen of wat dan ook. De liberalen ijveren er overigens voor het geld ook als onbelast, bijkomend loon aan de werknemers te verschaffen. De vakbonden én werkgevers zijn echter van mening dat een cashvergoeding geen duurzame oplossing betekent voor de problemen op vlak van de Belgische mobiliteit. Dat meldt De Tijd.

Al in het najaar van 2016 verklaarde HR-dienstverlener SD Worx dat werknemers geen voordeel zouden halen uit een nettoloon in plaats van een bedrijfswagen. De sociale partners hebben nu een unaniem advies geformuleerd, waarin ze duidelijk maken van het principe van ‘cash for cars’ af te willen raken. Voor hen staat vast dat het mobiliteitsbudget van de regering eerst naar mobiliteit zelf moet gaan in de vorm van een bedrijfswagen of een kleinere wagen aangevuld met abonnementen.

Zo kan het mobiliteitsbudget op een individuele wijze besteed worden, op maat van de gebruiker. Slechts wanneer van het bedrag nog een kleine som geld overschiet, kan het volgens hen worden uitbetaald op voorwaarde dat hierop belastingen worden geïnd, vinden de sociale partners. Het gaat dus om de kleine lettertjes van de overeenkomst, namelijk hoe om te gaan met het bijkomende loon.

Administratie

Werkgevers staan over het algemeen ook weigerachtig ten opzichte van het idee omwille van de administratieve rompslomp die het met zich meebrengt. Ze vrezen ook de juridische onzekerheid van het systeem, omdat de Raad van State eerder al een soortgelijk initiatief afkeurde. Een bijkomende kritiek van de bonden is dan weer dat een onbelaste cash-vergoeding de sociale zekerheid zal verzwakken. De christelijke vakbond ACV koppelde het dossier al aan de verlaging van de minimumlonen voor jongeren.

De kopstukken van de vakbonden en werkgeversorganisaties vergaderen vandaag over het voorstel, een definitief besluit volgt vrijdag. De federale regering zal hun advies moeilijk naast zich neer kunnen leggen.