De advocate van Chodiev heeft in 2012 een brief gestuurd naar de Franse regering om haar beklag te doen over haar onbetaalde erelonen. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) staat in kopie van die brief, maar stelde eerder “geen enkel contact” te hebben gehad over het dossier Chodiev. Dat brengt Belga.

Het tijdschrift Le Vif publiceert morgen nieuwe elementen uit het Franse onderzoek naar Kazachgate, waarin de Kazachse-Franse Miljardair Chodiev verdachte zou zijn van actieve corruptie. Dit onder meer voor het doen ontstaan van een wet betreffende de mogelijkheid tot minnelijke schikking (de afkoopwet) in bepaalde strafzaken.

Chodiev

De brief van de advocate van Chodiev, Cathérine Degoul, dateert van april 2012. De advocate stelt dat er sprake is van onbetaalde honoraria en zegt een vergadering daarover te aanvaarden, maar enkel wanneer die kan plaatsvinden “met de aanwezigheid van een belangrijke persoonlijkheid uit het koninkrijk België”. De brief is verstuurd met onder meer minister Reynders, toenmalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) en de toenmalige secretaris-generaal van het Franse Elysée, Claude Guéant, in kopie.

Daarnaast kon Le Vif ook de agenda van de advocate inkijken, die op de datum van 2 februari 2012 vermeldt “ADD+DR” in “Brussel. Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid de initialen van Armand De Decker en Didier Reynders.

Het Franse blad Paris Match schreef eerder deze week al over een getuige, die een intimus van zakenman Guy Vanden Berghe zou zijn. Deze beweert dat Degoul en Reynders samen gegeten zouden hebben. Via de bankrekening van deze Guy Vanden Berghe is geld overgemaakt in het kader van Kazachgate. En hij werd ook verdedigd door advocate Degoul…

Reynders in nauwe schoentjes

Dit stelt Minister Reynders in een moeilijk daglicht. Hij beweerde eerder niks te maken te hebben met het dossier, maar wordt nu toch verschillende malen genoemd en leek op zijn minst op de hoogte van een aantal zaken te zijn. Minister Reynders zelfs wil voorlopig niet reageren. Aan de Franstalige openbare omroep RTBF zei hij opnieuw dat hij zijn antwoorden wil voorbehouden voor de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer. Die onderzoekscommissie voert overigens geen strafrechtelijk onderzoek, maar enkel nagaat of er sprake is geweest van inmenging om de nationaliteitswet te veranderen.

Op een eerdere schriftelijke vraag van die commissie antwoordde Reynders alvast op 4 april dat hij “geen enkel contact heeft gehad” over het dossier Chodiev met mensen als De Decker, Degoul, Guéant of de adviseur van het Elysée Jean-François Etienne des Rosaies.

Begin dit jaar verhuisde het strafrechtelijk onderzoek nog naar het Parket-Generaal, omdat een van de onderzoekselementen een magistraat betrof. Het Parket wou toen niet communiceren om het gerechtelijk onderzoek niet in gevaar te brengen en om het vermoeden van onschuld in stand te helpen houden.

Echter, kan men op die manier wel de indruk kunnen wekken iets in de doofpot te willen stoppen. Het blijkt immers dat verschillende hooggeplaatste personen uit de uitvoerende macht (minister Reynders), uit de wetgevende macht (Senaatsvoorzitter Armand De Decker) en nu ook uit de rechterlijke macht (de onbekende magistraat) betrokken zijn…

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/