De Morgen bracht vandaag een stuk uit waarin wordt beweerd dat huidig rector van de UGent Anne De Paepe onder druk werd gezet om zich geen kandidaat te stellen voor een volgende termijn. De Paepe, die na het overlijden van haar echtgenoot al begin maart had aangekondigd in september te stoppen, bekrachtigde de stelling. “Ik kan bevestigen dat men mij onder druk heeft gezet om mijn kandidatuur niet te stellen en om dat snel aan te kondigen. En dat terwijl ik tijd wilde om te rouwen”.

Die ‘men’ zou slaan op een kliek van vooraanstaande academici en bestuurders, die de rector en de mensen rondom haar sinds het voorjaar via het internet en ook face to face intimideerden. Kandidaat-rector Rik Van de Walle, zou volgens een andere academicus De Paepe benaderd hebben met: “Denk goed na, want het zal keihard worden gespeeld.”

Van de Walles tegenkandidaat Guido Van Huylenbroeck bevestigde vanmorgen op Radio 1 de geruchten: “Mevrouw De Paepe heeft me gezegd dat ze onder druk was gezet om geen kandidaat meer te zijn en dat ze me de details na de rectorverkiezing zou vertellen”. Wel verklaarde hij zelf niet één moment onder druk gezet te zijn geweest door onder andere de loge.

Van de Walle zou de steun genieten van verschillende leden van de vrijmetselaarsloge, die volgens een anonieme professor met machtsspelletjes de reputatie van zowel de UGent als de loge kunnen beschadigen. Van de Walle noemde vandaag de heisa rond zijn persoon een lastercampagne, waarbij door anonieme bronnen allerhande complottheorieën werden geschetst. Van de Walle verklaarde niets te maken te hebben met enige vorm van intimidatie: “Ik heb met rector De Paepe drie gesprekken gehad en ik heb nooit zulke uitspraken gedaan.” Wel zei hij dat het te verwachten was men hem op een dergelijke wijze tracht tegen te werken.

Ook bij de vorige rectorverkiezingen in 2013 was er enige controverse rond het vrijmetselaarslidmaatschap van Freddy Mortier, destijds de tegenkandidaat van De Paepe. Mortier, die nooit een geheim had gemaakt van zijn lidmaatschap bij de vrijmetselaarsloge, voelde zich na afloop van de kiesstrijd “genekt door de katholieken” en hield vol dat “de ideologische strijd aan de UGent […] nooit zo erg geweest” was.

ADVERTENTIE