Trump bevestigt steun aan wapenbezitters in toespraak voor NRA

0
878

Vrijdag gaf Amerikaans president Donald Trump een uitgebreide toespraak op de jaarlijkse meeting van de NRA. De ‘National Rifle Association’ is een machtige vijf miljoen leden tellende belangenorganisatie van wapenbezitters. Trump is de eerste president die zich hiertoe leent sinds Ronald Reagan in 1983.

Dat de NRA die eer te beurt viel, is niet toevallig. De organisatie was een van de steunpilaren van de campagne van Trump. Voor Trump was het tweede amendement (recht op wapenbezit) heilig in de campagne. Hij beloofde dan ook om een conservatieve rechter te benoemen in het Amerikaans Hooggerechtshof die zou waken over de rechten van wapenbezitters. Die boodschap kwam aan bij de organisatie, die jarenlang heeft geleden onder de inspanningen van Obama om hun wapens af te nemen en een mogelijk presidentschap van Clinton waardoor vrij wapenbezit nog meer onder druk zou komen.

Onder Democratisch bestuur waren veel Amerikanen bang dat wapenbezit verboden zou worden. Daarom kochten veel burgers wapens uit vrees dat in de toekomst niet meer te kunnen doen. Zo zorgde Obama met zijn anti-wapen standpunten er paradoxaal genoeg voor dat de verkoopcijfers voor vuurwapens absolute recordhoogtes haalden.

Steunpilaar

Trump heeft dus veel te danken aan de steun van de NRA, en nu hij president is geeft hij veel terug. Dat kwam hij in de speech onderlijnen. Amerikaanse wapenbezitters kunnen volgens hem weer op beide oren slapen.

In het Hooggerechtshof werd intussen de conservatieve Neil Grosuch benoemd, een ‘constitutionalist’. Dat is iemand die de Amerikaanse grondwet interpreteert zoals ze oorspronkelijk werd bedoeld. In tegenstelling tot progressieve rechters die vinden dat ze de wetten vrijer kunnen interpreteren naar de noden van de tijd. Gevreesd werd dan ook dat een ‘progressieve’ invulling van het tweede amendement de rechten van heel wat wapenbezitters zouden inperken.

Trump trok ook al de ‘social security gun ban‘ in. Dit was een wet die er voor kon zorgen dat mensen met financiële problemen hun recht op wapenbezit verloren. Tevens werd het verbod op gebruik van bepaalde types munitie ingetrokken.

Wederkerige relatie

Zijn toespraak begon Trump met het danken van de voorzitter en vicevoorzitter van de NRA. Vervolgens sprak hij zijn steun uit voor de republikeinse kandidaat in Georgia, waar er momenteel verkiezingen zijn. Hij verwees ook naar voormalig kopman Chartlon Heston, een “geliefde patriot die streed toen nog niet veel mensen dat wilden doen”. Trump wees er op dat hij de enige kandidaat was in de campagne die wilde komen spreken voor de NRA en dat hij er nu als president weer staat. “Jullie stonden er voor mij en nu zal ik er staan voor jullie.

We hebben nieuws waar jullie lang op hebben zitten wachten, de acht jaar lange aanvallen op jullie grondwettelijke vrijheden zijn gedaan. Niet langer zullen federale diensten jagen op eerlijke burgers met wapens. Het heilig recht op zelfverdediging is verzekerd en dat recht is nodig voor de openbare veiligheid.

Hij kwam met een stevige belofte: “I will never, every infringe on the right of the people to keep and bear arms. Freedom is not a gift from government, freedom is a gift from God.

Rechts beleid

De Amerikaanse president drukte de wens uit om “de rechtstaat te herstellen” en zal altijd de ordediensten steunen. Veel mensen van de politie en veiligheid hebben een lidkaart bij de NRA. “Washington heeft te lang brave burgers met wapens geviseerd, terwijl ze criminelen, drugsdealers en bendeleden zoals die van MS-13 vrije baan gaven.

We beschermen de vrijheden van de gezagsgetrouwe Amerikanen en we gaan achter de bendes en kartels die onschuldige burgers het leven moeilijk maken.” Daarom werd Jeff Sessions als minister van Justitie gekozen, iemand die een carrière heeft uitgebouwd in het bestrijden van criminaliteit, het steunen van de politie en het verdedigen van het ‘Second Amendement’.

Op een symbolisch moment – rond de honderdste dag van zijn presidentschap – onderstreept Trump hiermee dat hij niet vergeten is wie hem aan zijn overwinning heeft geholpen. En dat hij bereid is om er iets tegenover te stellen.