Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) plaatste dit weekend een poll rond visa voor christenen uit Syrië op zijn Facebook profiel. Premier Charles Michel (MR) nam de verdediging op voor Francken nadat deze hevige kritiek kreeg van oppositiepartijen PS en Ecolo.

Francken peilde met de poll naar de mening van zijn achterban over reddingsoperaties van geviseerde religieuze minderheden in het Midden-Oosten. De keuze viel tussen: reddingsoperaties van geviseerde religieuze minderheden in het Midden-Oosten zijn een goede zaak; reddingsoperaties moeten los staan van geloof of culturele achtergrond; geen extra inspanningen voor religieuze minderheden in het Midden-Oosten; of nog: voor niemand extra inspanningen.

misselijkmakend, verfoeilijk en onaanvaardbaar

Volgens Ecolo-Kamerlid Benoît Hellings en PS’er Julie Fernandez Fernandez is de poll “misselijkmakend, verfoeilijk en onaanvaardbaar”. Volgens hen impliceerde de poll dat er goede en minder goede vluchtelingen zijn naargelang religie. “Alsof chemische wapens vragen naar de naam van iemands god alvorens te doden”, klonk het in de Kamer.

Premier Michel verduidelijkte dat hij er niet voor terug deinst om regeringsleden op de vingers te tikken, maar maakte duidelijk dat hij daar in dit geval geen reden toe zag. “Als bepaalde zaken gezegd moeten worden, zoals bij Artsen Zonder Grenzen, heb ik dat ondubbelzinnig gedaan”, verduidelijkte de premier.

Onterechte beschuldigingen

Volgens Michel verdraait de oppositie de waarheid en beschuldigt ze Francken onterecht. “Op geen enkel ogenblik en in geen enkel geval gaat het om discriminatie of stigmatisering”, concludeerde de MR-politicus.

Francken kwam niet tussen in het debat. Wel verduidelijkte de premier de keuze van zijn regering voor een vastberaden asielbeleid en het beschermen van zij die het kwetsbaarste zijn.

  • De Block Paul

    Waarom zouden minderheden geen voorkeursbehandeling mogen krijgen? We doen dit in ons landje toch ook? Niet?