Meer dan 1.500 migranten die verplicht waren om in te burgeren maar dat niet (voldoende) deden, zijn beboet. Het gaat voornamelijk om nieuwkomers via gezinshereniging. De boetes die zijn uitgeschreven gaan tot maximaal 1.250 euro. Dat meldt RTL.

Meer dan 1.500 migranten hebben een boete gekregen omdat ze niet voldoende aantoonden dat ze hun best deden om het Nederlands inburgeringsexamen te halen. Het gaat hierbij voornamelijk om mensen die naar Nederland immigreerden door toedoen van een relatie met iemand met reeds de over de Nederlandse nationaliteit beschikte.

Nederlandse inburgeringsplicht

Sinds de invoering van de ‘Wet van 30 november 2006, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving’ zijn in principe elke vreemdeling (van 16-65 jaar oud) die duurzaam in Nederland wil verblijven en bepaalde groepen ‘Nieuwe Nederlanders’ verplicht om in te burgeren. Men krijgt daarvoor drie jaar de tijd (de inburgeringstermijn). Er is een grote focus op de Nederlandse taal, maar ook samenlevingskennis, inzicht in de arbeidsmarkt en waarden en normen worden getoetst.

Binnen die drie jaar moet dan normaliter een inburgeringsexamen gehaald worden. Maar er zijn een aantal redenen waardoor men geen examen hoeft af te leggen. Een daarvan is ‘aantoonbaar geleverde inspanning’: daarbij moet men minstens vier keer de examens getracht hebben en minimaal 600 uren inburgeringscursus gevolgs hebben.

De NGO VluchtelingenWerk Nederland erkent dat een deel van de nieuwkomers niet voldoende zijn best doet, maar wil ook bemerken dat sommigen onrechtvaardig worden behandeld. Dit door onvoldoende beschikbare steun bij het vinden van geschikte inburgeringscursus en een complexe administratieve last.