Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft in 2016 het subsidiebudget voor de uitbetaling van imams met 40 procent verhoogd. Omwille van de onenigheid met Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is dat uitgetrokken geld evenwel nog niet uitgegeven. Dat meldt De Tijd. Eerder werd ook al het federale budget van de Moslimexecutieve opgetrokken.

In België zijn er 81 erkende moskeeën. Dat wil zeggen dat de imams actief in deze gebedshuizen worden betaald door de (federale) staat. Justitieminister Geens wil nu graag 80 extra moskeeën erkennen, nagenoeg een verdubbeling. Dit naar eigen zeggen om een beter zicht te verkrijgen op de financiering van moskeeën in België en kordater te kunnen ingrijpen bij islamistisch extremisme.

Het subsidiebedrag voor imams werd daarvoor vorig jaar met 40 procent opgetrokken tot 4,4 miljoen euro. Voor dit jaar wordt het zelfde bedrag voorzien. Dat blijkt uit een antwoord van Geens op de parlementaire vragen van Philippe Goffin (MR) en Ann Vanheste (sp.a).

Patstelling

Maar de erkenning van moskeeën is een bevoegdheid van de deelstaten en in Vlaanderen is dat de job van minister Homans. De erkenning van imams gebeurt dan weer door de Moslimexecutieve (die de moslimgemeenschap in België vertegenwoordigen). Tegen 2019 voorziet Geens 3,3 miljoen euro extra om tachtig meer erkende imans uit te betalen, maar daar komt voorlopig niets van in huis.

Immers, Homans en de N-VA hebben helemaal geen zin om massaal veel nieuwe erkenningen door te voeren. Vorige week startte een fikse ruzie tussen CD&V en N-VA over de plannen van Homans om de Fatih-moskee in Beringen te schrappen als erkende moskee. De Fatih-moskee is een deel van het Diyanet-netwerk, hetgeen onder rechtstreekse controle van de Turkse overheid staat. Ook haalde Homans een rapport van Staatsveiligheid aan als motivatie, maar deze dienst sprak de N-VA-minister niet veel later tegen. Dit met een openlijke rel tot gevolg waarbij Geens ook fel uithaalde naar de N-VA en vice versa.

Komende woensdag zullen het kabinet Homans en Staatsveiligheid voor de derde maal samenzitten om de nieuwe erkenningsdossiers die Geens graag wil doorduwen, te bekijken. Blijft Homans voet bij stuk houden, kan Geens weinig doen behalve advies doorsluizen naar Homans en er inwinnen bij Staatsveiligheid. Zo blijft het extra budget voor imams dat Geens heeft uitgetrokken onuitgegeven.

Maatregel tegen radicalisme

Net zoals dat het geval was bij de toelageverhoging van de Moslimexecutieve eind vorig jaar, ziet het kabinet van Geens het grotere budget als een maatregel om radicalisme en dus potentieel terrorisme tegen te gaan. “Niemand kan een islam in overeenstemming met onze Westerse cultuur opleggen. Dat is een beweging die vanuit de moslimgemeenschap zelf moet komen, maar de minister faciliteert een goede dialoog en ondersteuning opdat de moslimgemeenschap zichzelf professioneel zou kunnen organiseren. De moslimgemeenschap in België kan een belangrijke rol spelen in het tegengaan van radicalisering”, liet het kabinet-Geens weten in december 2016.

Geens wil door een grotere financiële toelage meer te zeggen hebben en inzicht krijgen in de vele moskeeën die ons land telt. Via financiële controle denkt Geens de Belgische moslims te kunnen organisch begeleiden naar een islam in overeenstemming met de Westerse waarden, als tegengif voor extremisme.

Ook voor erediensten van andere geloofstrekkingen (katholicisme, protestantisme…) is meer budget uitgetrokken. Op twee jaar tijd is het budget voor alle soorten erediensten in totaal gestegen met circa 10 procent tot 111 miljoen euro.

2 REACTIES