De historische achterstand in het afhandelen van humanitaire regularisaties zou na deze zomer eindelijk zijn weggewerkt. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan De Tijd.

Dat we er nu wel in slagen de achterstand die al sinds de jaren ’80 bestaat weg te werken heeft te maken met twee zaken volgens Francken. Enerzijds heeft het aanwerven van extra personeel de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) meer verwerkingscapaciteit gegeven, anderzijds is het aantal aanvragen sterk gedaald.

Dat laatste hebben we te danken aan de nieuwe federale vreemdelingentaks die in 2015 werd ingevoerd, meent Francken. De regering heeft de taks sindsdien nog verhoogd.

DVZ nam in de eerste drie maanden van 2017 maar liefst 1673 beslissingen in dossiers, waarvan 576 in de maand maart. Dit is het hoogste aantal in een maand sinds juni 2015. Door het dalende aantal aanvragen en het stijgende aantal beslissingen is Francken ervan overtuigd dat in september voor het eerst sinds de jaren ’80 alle humanitaire regularisatieaanvragen behandeld zullen zijn.