Het Duitse Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), of kortweg de Duitse Dienst voor Staatsveiligheid, trekt aan de alarmbel. Voor het eerst ligt het aantal geschatte salafisten in Duitsland hoger dan tienduizend. Het salafisme is in de laatste jaren zeer sterk gegroeid in de Bondsrepubliek. Vorige week nog waarschuwde een undercoverreporter van die Zeit over de vaak haatdragende boodschappen die ook in ‘gematigde’ Duitse moskeeën gepredikt worden.

De cijfers van Staatsveiligheid komen niet als een donderslag bij heldere hemel. De laatste jaren werd Duitsland al het toneel van herhaaldelijke terreuraanvallen, een groeiend aantal aanrandingen en opvallende gewelddaden. In de asielstroom die in 2015 op gang kwam was Duitsland voor vele vluchtelingen, veelal uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, een geliefde bestemming.

Maar in de afgelopen zes jaar nam dus ook het aantal salafisten gestaag toe. In 2011 schatte de Duitse Staatsveiligheid het aantal salafisten nog op 3.800 in de gehele Bondsrepubliek. Dat aantal werd eind 2015 bijgesteld tot 8.350, om dit jaar de kaap van de 10.000 radicale ‘islamisten’ te overschrijden.

Gevaarlijke evoluties

De aantallen zorgen voor enige onrust bij het BfG. Het gaat hier namelijk om een zeer groot aantal radicale moslims die menen de ‘zuivere islam’ aan te hangen en hun doelen niet zelden met geweld nastreven. De dienst maakt zich ook zorgen om het feit dat de salafistische groeperingen ook steeds diverser worden. In plaats van één centrale leider gaat het hierbij vaak om onafhankelijke cellen en meerdere spilfiguren.

Volgens Staatsveiligheid gaat het slechts in een klein aantal gevallen om daadwerkelijke jihadisten die tot geweld bereid zijn. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat dezen vaak kunnen steunen op uitgebreide steunnetwerken van geloofsgenoten.

‘Haatmoskee’ naast de deur

Of het hierbij altijd om opvallende salafisten gaat is maar de vraag. Een ontluisterend boek van die Zeit-journalist Constantin SchreiberInside Islam – Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird, schetst een beeld van de preken in doordeweekse moskeeën in heel Duitsland. Volgens Schreiber gaat het er niet zelden hard aan toe in de toespraken van de imams. Hier gaat het niet om het prediken van geweld tegen het Westen, maar om een andere tendens:

Mensenrechten worden afgewezen, democratie is voor velen een ‘Westerse ziekte’. De aanhangers schijnen ook weinig overtuigd te zijn van een dialoog met de moderne staat of het middenveld. De multiculturaliteit heeft ook in Duitsland parallelle maatschappijen voortgebracht. Hoe de trend zich zal verderzetten is onzeker. In steden als Hamburg werden al meer middelen toegewezen aan Staatsveiligheid. CDU-politicus Jens Spahn vroeg eerder al om een strengere controle op moskeeën via ‘moskeeregisters’ en Duitstalige imams.

Het totale aantal moslims in Dutsland werd door de staat in 2015 officieel geschat tussen 4,4 en 4,7 miljoen.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/
  • Jan Hammerbacher

    Uit een rapport van het Comité I is onlangs gebleken dat er in het Belgisch leger een tiental salafisten actief ziin. Helaas kan onze regering daar juridisch niks aan doen.