Als het van CD&V afhangt worden alle kinderen van bejaarden die in een rusthuis verblijven, verplicht om bij te passen waar nodig. Sinds 2004 zijn OCMW’s vrij in hun keuze om wel of niet de kroost aan te spreken als de opvangfacturen te hoog zijn. Dat zorgt voor een arbitraire discriminatie op basis van de woonplaats, vindt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V). Lanjri diende daarom een wetsvoorstel hierover in samen met een aantal collega’s. Dat brengt De Tijd.

Heel wat ouderen kunnen niet volledig instaan voor hun verblijf in een rusthuis. Sinds 2004 kunnen OCWM’s dan zelf beslissen hoe ze dat oplossen: sommige OCMW’s vragen aan de kinderen om een bijdrage, andere OCMW’s betalen de tekorten dan weer zelf. Die vorm van ongelijkheid wil de CD&V tackelen. In een wetsvoorstel van christendemocratische signatuur dat eind maart werd ingediend wil men ervoor zorgen dat overal dezelfde regels gelden. Als het voorstel wet wordt, moeten alle OCWM’s eerst de portefeuille van de ouders aanspreken en dan pas de eigen middelen.

1.500 euro per maand

Gemiddeld kost de opvang in een tehuis in Vlaanderen ongeveer 1.500 euro per maand. Dat dekt de woonkost en het eten, maar is zonder kleren, private uitstappen, medicatie, kappersbezoeken, tv, telefonie, internet enzoverder gerekend.

Voor veel ouderen die geen grote spaarpot aan de kant hebben kunnen zetten is een pensioen dus niet voldoende om deze kosten te betalen. In België bedroeg het gemiddelde pensioen in 2013 zo’n 1.200 euro. Meer dan één op zeven bejaarden bevond zich onder de armoedegrens in 2015: dat komt neer op 1.083 euro per maand voor alleenstaanden.

Wanneer de eigendom(men) en alternatieve inkomsten zoals huur niet volstaan om de opvang in een rusthuis te dekken, kunnen tehuisbewoners aankloppen bij het OCMW om het tekort op te lossen. OCMW’s kunnen dan dat tekort gaan opvragen bij de kinderen, maar sinds 2004 is dat niet overal en altijd het geval.

In Gent, Oudenaarde, Herentals en Oostende, die behalve Oudenaarde allemaal een socialistische burgemeester tellen, kiest men ervoor om direct alle tekorten met behulp van de OCMW-fondsen te betalen. “Die discriminatie willen we wegwerken. Het kan niet dat je afhankelijk van de voormalige woonplaats van je ouders wel of niet moet bijdragen”, vertelt Lanjri.

Meeste kinderen dragen reeds spontaan bij

In de meeste gevallen betaalt de kroost reeds de tekorten die naar boven komen bij de opvang van hun ouders. Lanjri erkent dit ook: “Tussen 2002 en 2007 deed 95 procent van de rusthuisbewoners het zonder OCMW-steun. Toch vinden wij het ook voor de overige 5 procent logisch dat de OCMW’s aan de kinderen vragen bij te springen voor de factuur van hun ouders”.

Het CD&V-voorstel laat ook ruimte voor uitzonderlijke vrijstellingen. Kinderen die al jaren geen contact hebben met hun ouders of wiens financiële toestand te krap is, zouden niet verplicht worden om bij te passen voor de tekorten van hun ouders.

Tekorten en bijdrages: wie moet wat betalen?

Vandaag variëren de bijdrages die OCMW’s vragen aan kinderen redelijk. Zo wordt er 39 euro per maand gevorderd van mensen met een laag inkomen. Mensen met een jaarinkomen van 60.000 euro daarentegen kunnen voor een bedrag tot 995 euro per maand aangesproken worden. De christendemocraten willen die tarieven revalueren. Men wil naast het beschikbaar inkomen van de kroost ook rekening houden met het aantal broers en/of zussen.“Nu betaalt een enig kind soms dubbel zoveel als iemand in een gelijkaardige situatie waar meerdere kinderen de rusthuisfactuur onder elkaar kunnen verdelen”, aldus Lanjri.

Ook wil CD&V de verplichtingen voor getrouwde koppels gelijkmaken met die van samenwonende koppels. Een samenwonend persoon wordt dan evenzeer onderhoudsplichtig voor de ouders van de partner als aangetrouwde schoonkinderen.

Oppositie wil maximumfactuur

Oppositiepartij sp.a, die onlangs nog een wisselmeerderheid wou vormen met de CD&V voor het invoeren van een meerwaardebelasting, is weinig te spreken over het zorgvoorstel van CD&V. Op Radio 1 zei Vlaams parlementslid en fractieleider Joris Vandenbroucke (sp.a) dat de overheid moet garanderen dat ouderen kunnen “genieten van hun oude dag” en niet zouden moeten gaan “bedelen” bij particulieren. Sp.a zou daarom graag een maximumfactuur zien ingevoerd worden zodat tehuisfacturen binnen de perken blijven.

Het Vlaams Belang is tevens die mening toegedaan. Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang) laat in een persmededeling weten dat ook de rechtsnationalistische partij maximumfacturen wil: “In plaats van de rusthuisfactuur door te schuiven naar de kinderen, zou de CD&V beter werk maken van een maximumfactuur voor rusthuizen, zodat die eindelijk opnieuw betaalbaar worden.” Ook vindt het Vlaams Belang dat CD&V zijn prioriteiten verkeerd legt gezien er “jaarlijks honderden miljoenen worden uitgegeven aan het asielbeleid”.

3 REACTIES

  1. In plaats van de Vlaming verder op te zadelen met extra bijdrages allerhande in de sociale sector (rusthuizen, ver3-voudiging remgeld bepaalde maagremmers, extra hospitalisatieverzekeringen) zou ik wel eens andere cijfers kennen. “Burnouters” stijgen en kosten de staat 5 miljard Euro. Mag ik eens van een knapperd weten wat het volgende kost. Nieuwe vlamingen in alle segmenten van de sociale zekerheid (werkloosheid, ziekteverzekering, invaliditeit, pensioenen, kinderbijslag, …). Daarnaast ook de kosten die betaald worden door OCMW’s inzake huisvesting, schoolrekeningen, abonnementen De Lijn/NMBS, leefloon, gezondheidskosten (ook ja), psychologische en administratieve begeleidingen, …. Kosten justitie, vertalers, … Hoe zit het met de bezittingen in het thuisland ? Villa’s of andere bezittingen op onze kosten van kindergeld … Kan dat ook verhaald worden op de kinderen/familie zoals CD&V vandaag voorstelt ? Wie kan mij eens een mooi antwoord geven ?

  2. De club van het wijwaterzeikerke uit Leopoldsburg is weer eens bevallen van een idee dat duidelijk laat zien waar de prioriteiten liggen als iSSlampartij . Nog meer van dat tuig binnenhalen en ondertussen de bejaarden die hun leven lang hebben gewerkt om de welvaart in belgië op het peil van vandaag te brengen liefst te laten doodvriezen en /of doodspuiten . Als het in hun kraam past is alles toegelaten .

Comments are closed.