De Belgische raad van het bestuur van de Broeders van Liefde hebben in hun nieuwe beleidsbrief aangegeven om voortaan in hun psychiatrische instellingen euthanasie toe te staan, ook als patiënten niet terminaal ziek zijn. Dat brengt het katholieke weekblad Tertio.

“Een stille doorbraak” noemt hoofdredacteur van Tertio Geert De Kerpel de beslissing van de Belgische Broeders van Liefde om euthanasie voortaan toe te staan in hun instellingen. De Katholieke Kerk heeft in haar leer altijd het recht op levensbeëindiging als ethisch ongewenst verklaard, op zijn zachtst gezegd. Dat een katholieke instelling nu openlijk van die lijn afwijkt, is uitzonderlijk.

‘Accentverschuiving’?

De voorzitter van de Raad van Bestuur onder leiding van Vlaams econoom Raf de Rycke licht de positie van het Belgische broederschap toe: “In het hele debat nemen nemen wij drie fundamentele waarden in acht: het respect voor het leven, de autonomie van de patiënt en de relatie zorgverlener-patiënt. De bescherming van het leven blijft fundamenteel. maar wij willen ook de autonomie van de patiënt respecteren.” De Rycke ziet ook “geen fundamenteel visieverschil” met het verleden en benadrukt dat het gaat om een accentverschuiving. De instelling vraagt Rome begrip “voor hun pastorale benadering”.

De beleidskeuze van de broeders krijgt kritische steun van de voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie Wim Distelmans die vooral de laattijdigheid van de koerswijziging onderstreept in De Morgen: “Eindelijk zeggen ze de wet te willen toepassen. Euthanasie is in België al vijftien jaar wettelijk geregeld.” Ook Geert de Kerpel van Tertio zelf ziet geen probleem in de nieuwe richting. Hij schrijft de koerswijziging toe aan voortschrijdende reflectie en vragen uit de basis.

In conflict met Rome

De Raad van Bestuur van het genootschap hier in België bestaat uit zowel leken als clerici. Katholieken die trouw zijn aan het magisterium, de regels die de Paus oplegt, denken dat het net de leken zijn die zonder of met een minderheid van clerici deze radicale verandering hebben doorgedrukt.

De reactie vanuit Rome is er een van verontwaardiging en publieke afkeuring. Réne Stockman, Vlaming en generaal-overste van de wereldwijde congregatie bevestigde de spanning tussen beide partijen: “Rome en België hebben een serieus meningsverschil dat ze tot op heden niet hebben kunnen overbruggen. De raad van bestuur, waarin een paar broeders zitten en een meerderheid aan leken, heeft nu dit besluit genomen. Ik vind dit zeer spijtig en betreur dat. Ik heb hierover contact opgenomen met mijn eigen overste binnen het Vaticaan en de Belgische bisschoppen.”

Officieel heeft Rome de koerswijziging al uitdrukkelijk afgewezen en gaf de generale leiding van de Broeders van Liefde mee dat ze zich radicaal zullen blijven verzetten tegen levensbeëindiging in welke vorm dan ook.

1 REACTIE