Volgens een veiligheidsbron van HLN is de informatie-uitwisseling tussen Ankara en Brussel in het gedrang gekomen. Dit na het publieke geruzie tussen Staatsveiligheid en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) over de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen. Die moskee maakt deel uit van het controversiële Diyanet-netwerk. De president van Turkije Recep Erdogan (AKP) zal ons nu pesten, aldus de bron.

Belgische inlichtingendiensten moeten mogelijk in de nabije toekomst weinig rekenen op hun collega’s uit Turkije. Dit omdat de intrekking van erkenning van de Fatih-moskee in Beringen op tafel ligt nadat Homans had verkondigd dat ze bezwarende informatie had gekregen van Staatsveiligheid. Het rumoer er rond en de tijdelijke indruk dat de Belgische staatsveiligheid de zet van Homans adviseerde, moet kwaad bloed gezet hebben in Ankara. Althans, dat is de visie van een hooggeplaatste tipgever bij HLN die anoniem wenst te blijven.

“Zware schade aan relatie met Turkse inlichtingendiensten”

Jaak Raes, topman bij Staatsveiligheid, zei maandag in de commissie Bestuurszaken in het Vlaams Parlement dat “er zware schade werd toegebracht aan de relatie met de Turkse inlichtingendiensten, met een veiligheidsrisico tot gevolg”. Ook volgens Raes zou de reputatie van onze inlichtingendiensten te grabbel zijn gegooid. Deze wilde evenwel niet verduidelijken hoe dit precies het geval was na vragen om meer uitleg. Ook de specialisten en parlementsleden die de gesloten zitting van de parlementaire commissie bijwoonden maandag waren karig met commentaar wegens “te delicaat”.

Maar de anonieme bron verduidelijkt de zaken wel: “In het verleden is al meermaals gebleken dat de Turken zeer nuttige info hebben over de ‘whereabouts’ van Belgische Syriëstrijders en potentiële terroristen. Als leden van onze Staatsveiligheid nu naar hun Turkse collega’s zullen bellen met een vraag over deze extremisten, zal het antwoord luiden: ‘Zoek het zelf maar uit’ “. De tipgever ziet de redenen hiervoor in het feit dat de Turkse inlichtingendiensten finaal zich verantwoorden aan Turks president Recep Erdogan en dus ook trouw zijn aan hem. Kritiek op Erdogan of de Diyanet-moskeeën beschouwen als kwalijke verlengstukken van Erdogan kan zich wraken bij samenwerking met de Turkse overheidsdiensten.

Volgens de bron zal dit de veiligheidsrelaties tussen Ankara en Brussel onder druk zetten en mogen we ons verwachten aan Turkse pesterijen. Maar dit hoeft geen permanent gegeven te zijn. Binnen enkele maanden kunnen de zaken normaliseren wanneer de ruzietjes in de pers wat vergeten zijn en de gedeelde strijd tegen IS opnieuw tot meer samenwerking noopt.

Diyanet-netwerk

Dit wil daarom niet zeggen dat er geen problemen zijn met de Diyanet-structuur in het algemeen en de Fatih-moskee in het bijzonder, vindt ook de bron van HLN: “Diyanet-moskeeën mogen dan een dam vormen tegen IS, ze brengen wel de klassieke ideologische spanningen uit Turkije naar ons land. Ze desintegreren de Turkse gemeenschap in België. Met fysiek geweld, messentrekkerij, wapens en veel ruzie tot gevolg.”

‘Diyanet-moskeeën’ vallen direct onder het Turkse ministerie van Algemene Zaken: Ankara zorgt voor de imams in deze moskeeën en ziet er op toe dat de preken conform zijn met wat in Ankara over zaken wordt gedacht. Diyanet İşleri Başkanlığı betekent letterlijk ‘Presidium voor Godsdienstzaken’. Sinds 1982 worden tweeënzestig van de meer dan honderd Turkse moskeeën in België gecontroleerd door de ‘Belçika Türk İslam Diyanet Vakfı’.

Voor de aanslagen in Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 lichte de Turkse overheid zowel de Belgische als Nederlandse diensten in over Ibrahim El Bakraoui. Dit nadat hij aan de Syrische grens werd opgepakt en Turkije werd uitgezet (en naar Amsterdam zou gaan op eigen verzoek). Toch kon El Bakraoui over zijn vrijheid beschikken om mee met andere islamisten de aanslagen in Brussel en Zaventem te plegen. Even leek het er toen op dat Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zouden opstappen, maar zover kwam het nooit.