De onrust omtrent de rechts-conservatieve Alternative für Deutschland kent een nieuwe opwelling. Na eerdere interne twisten, onder meer omtrent de persoon van Björn Höcke, de Thüringer fractievoorzitter, wordt de strijd nu ook openlijk gevoerd. Partijvoorzitster Petry pleit onvoorwaardelijk voor een “realpolitische” strategie die rekening houdt met de gegeven context. Vicevoorzitter Alexander Gauland blijft aansturen op confrontatie met de gevestigde orde. Een tweestrijd die enkel kan botsen op het komende partijcongres op 22-23 april.

De rechts-conservatieve Alternative für Deutschland (AfD) staat binnen twee weken voor een belangrijke splitsing op haar politieke route. Voorzitster Frauke Petry heeft echter een duidelijk doel voor ogen. De voorzitster wil op het naderende partijcongres beslissen over de toekomstige koers van de partij. Wordt de confrontatie opgezocht of wordt ze salonfähig? Zo valt de discussie best samen te vatten.

Petry stelt met haar voorstel tot een meer klassieke, burgerlijke partij, een concreet antwoord op de strategie die dusver werd gepropageerd door haar ondervoorzitter Alexander Gauland, de potentiële ‘éminence grise’ van de Bundestag.  Gauland is een bekend voorvechter van de confrontatiestrategie, waarin AfD permanent de klingen kruist met de gevestigde machten. Een strategie die overeenkomt met de eerder provocerende uitingen van de Thüringer fractievoorzitter Björn Höcke, die eerder al door de media en voorzitster Petry in opspraak werd gebracht.

Tweestrijd

Het voorstel van Petry zoekt een gulden middenweg. Naar aanleiding van de aanstaande verkiezingen in september dit jaar, ijvert Petry voor een meer brave partij. Deze moet in staat zijn om coalities te vormen met gevestigde machten om zo deel te nemen aan het beleid. Hiermee keert ze zich tegen de houding met ‘partijwijze’ Alexander Gauland.

Deze blijft de sterkste voorvechter van een oppositiepartij die volgens Petry enkel de druk op andere partijen opvoert, opdat dezen de houding van AfD zullen overnemen om geen electoraal gezichtsverlies te lijden. Petry wijst deze conflicthouding af en meent dat men daarmee teveel mogelijk vlottende conservatieven zou afschrikken. Beide opties zijn exclusief ten opzichte van elkaar, het is aan het partijcongres om te beslissen over de toekomst van de partij.

Burgeroorlog

Voorzitter Petry staat echter vrij geïsoleerd in haar eigen partij. Dit is onder meer te wijten aan haar scherpe afgrenzing tegenover haar eigen Thüringer fractievoorzitter en algemene leiderschapsstijl. Het is algemeen geweten dat Petry op ramkoers ligt met de onbehouwen Höcke, die algemeen bekend staat als leider van de rechtervleugel van de partij. Ook tussen Petry en vice-voorzitters Alexander Gauland en Jörg Meuthen durft het al eens spaak te lopen, dit wordt nog versterkt door het conflict met Andre Poggenburg, voorzitter van de partij in Sachsen-Anhalt.

De conflicten hebben meestal te maken met de mogelijke banden tussen de partij en de uiterst rechtse NPD. De radicaal-rechtse NPD werd al herhaaldelijk aangehaald als een negatief voorbeeld voor AfD. Petry wenst de partij dan ook waar mogelijk af te grenzen van deze extremere rechterzijde. Anderzijds kan Petry rekenen op de steun van fractievoorzitter Leif-Erik Holm uit Mecklenburg-Vorpommern.

Ondervoorzitter Gauland ziet in het voorstel van Petry een ideologische basis om de strijd tegen Höcke verder te zetten, wat een gevaarlijk precedent kan zijn. De ideologische verschillen tussen hem en de voorzitster minimaliseert hij. De verschillen zijn grotendeels cosmetisch, volgens de vice-voorzitter. Of AfD een sterk front kan vormen voor de federale verkiezingen van september, is maar de vraag.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/