De Vlaamse regering wil onverdoofd slachten verbieden. Daar is een akkoord over bereikt in de meerderheid (CD&V, N-VA, Open Vld). Het akkoord zou in werking treden vanaf 2019. Schapen moeten dan verdoofd worden via elektronarcose. Runderen mogen wel nog – heel kortstondig – onverdoofd geslacht worden: hier zal men gebruik moeten maken van ‘post cut stunning’. Dat is verdoving toebrengen net nadat de keel is overgehaald. Dat meldt VTM nieuws.

Een akkoord over onverdoofd slachten werd bereikt na een overlegronde met Piet Vanthemsche. Dat is de ex-topman van de Boerenbond, een Christendemocratische (lobby)zuil die boerenbelangen behartigt. Vanthemsche licht nu zijn rapport toe in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

Het akkoord: verschil tussen kleine en grote dieren

Kleinere dieren, zoals schapen en geiten, zullen alleen nog na verdoving mogen worden geslacht. De elektronarcose die moet gebruikt worden is een vorm van bedwelming waarbij het dier niet zou sterven door het toediening van de verdoving, een belangrijk element van voorzorg in de islamitische slachtwet.

Maar voor grotere dieren is die techniek nog onvoldoende op punt gesteld. Daarom wordt voorlopig geopteerd voor verdoving net na het slachten. In de zogenaamde ‘post-cuttingmethode’ wordt eerst de keel van het dier overgehaald en dan onmiddellijk verdoofd. In 2019 moet er een decreet zijn dat het akkoord uitvoert.

“Dit is een heel belangrijke stap voorwaarts” laat Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum weten aan HLN. “Bijna alle schapen worden vandaag onverdoofd geslacht, dat zal binnenkort niet meer mogen. Belangrijk aandachtspunt is dat er voor runderen en kalveren uiteindelijk ook zo’n verbod zal gelden. Voor die dieren wordt nog gewacht tot de technologie op punt staat. Dat mag geen afstel worden.” Sanctorum verliet in september 2016 de fractie van Groen omwille van onenigheid over onverdoofd slachten. Groen stelde zicht te soft op hierover, vond Sanctorum.

Religieuze voorschriften

De Dhabiha (de islamitische slachtwet) schrijft voor dat een dier levend moet geslacht worden om halal voedsel te zijn, niet per se dat het bij bewustzijn moet zijn. Maar uit schrik om per ongeluk een dier te doden, staat men vaak weigerachtig hier tegenover. Vlees van een dood dier wordt als aas en dus haram of onrein beschouwd door vrome moslims. Toch laten heel wat moslimautoriteiten halal slachten met elektrische shockverdoving toe.

Maar de Shechita, dat zijn de joodse slachtvoorschriften, verbiedt deze praktijk uitdrukkelijk. Als vlees koosjer hoort te zijn, mag het dier niet verdoofd zijn vooraleer het de keel wordt doorgesneden. Daarom wees in Vlaanderen Michael Freilich (hoofdredacteur Joods Actueel) een verbod op onverdoofd slachten al resoluut af in 2015 na een voorstel van Vlaams Dierenwelzijnminister Ben Weyts (N-VA). Het valt dus nog af te wachten wat de tegenwerking zal zijn van een aantal religieuze organisaties en of het akkoord alsnog niet wordt lam gelegd.