Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken krijgt gelijk van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze heeft de beroepen van de Syrische familie in de ‘visumrel’ verworpen. Nu de Raad het gezin in het ongelijk heeft gesteld, vindt Francken nu ook dat hij niet alleen geen humanitair visum meer hoeft af te leveren, maar ook dat de verschuldigde dwangsommen – vorig jaar opgelegd voor elke dag er geen visum werd uitgereikt – niet hoeven betaald te worden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

In de visumrel was een verblijfsvergunning de inzet van een langgerekte juridische strijd tussen een Syrische familie uit Aleppo en Theo Francken. Het gezin had een ‘humanitair visum’ (hetgeen een gunst, geen recht, is) aangevraagd bij de Belgische ambassade in Libanon. Indien het humanitair visum toegekend werd, kon het gezin met het vliegtuig naar België komen om dan vervolgens asiel aan te vragen. Maar dat wou het kabinet-Francken dus niet. Om dat kabinet dan toch tot die beslissing te dwingen had het gezin steun gevonden bij het linkse advocatenbureau Progress Lawyers Network dat aan verzet in en buiten de rechtbank doet en in beroep ging tegen de beslissing van Francken.

Procedurefout

Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft nu een een definitieve stok gestoken in de wielen van de beroepen: volgens de Raad hebben de raadslieden van het Syrische gezin een fout gemaakt in de procedure. Namelijk, de eerste maal dat de DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) de desbetreffende visumaanvraag afwees is men vergeten een beroepsprocedure op te starten.

Hiermee vervallen alle andere uitspraken en is de kous zo goed als af voor Francken: “Dit betekent ook dat we vanaf de datum van het arrest niet langer verplicht zijn om een visum af te leveren aan de familie”.

424.000 euro aan dwangsommen

Francken zal nu een spoedprocedure starten om het gigantisch bedrag aan dwangsommen – dat intussen was opgelopen tot maar liefst 424.000 euro – te laten vervallen en de uitspraak tot dwangsom nietig te laten verklaren. Francken redeneert dat aangezien de grond voor de dwangsommen is verdwenen, er ook geen reden is om het bedrag nog te betalen, nu blijkt dat geen visum uitreiken juridisch legitiem was/is.

Het gezin en haar raadslieden kunnen nu nog in cassatieberoep bij de Raad van State gaan. Cassatie betreft de wijze waarop de wet is toegepast en is geen beoordeling van de feiten zelf. Het is met andere woorden een procedurecontrole (door het rechtscollege dat bestuurshandelingen behandelt, i.e. de Raad van State. Niet te verwarren met het Hof van Cassatie).

Eerder kreeg Francken nog gelijk van het Europees Hof van Justitie in een gelijkaardige zaak als die van de visumrel. De rechter besliste toen dat Europese lidstaten niet verplicht zijn om een humanitair visum te verschaffen aan oorlogsvluchtelingen die gevaar lopen. Deze zaak was rechtstreeks van toepassing op Francken en het gezin uit Aleppo.

1 REACTIE

  1. Jammer voor het Syrisch gezin dat ze zo veel tijd verloren hebben en risico genomen hebben (volgens de communistische advocate en de barones).
    Ze zullen in één van de islamitische landen rondom hen asiel moeten aanvragen.

    Tegelijk ronduit prachtig nieuws voor de EU en België.

    Groenlinks zal stiekem héél content zijn.

    Stel je immers voor dat die vele honderdduizenden gelukszoekers, oorlogsvluchtelingen, … massaal binnenstromen via ambassades en consulaten. En België moet hun verhaal voor waar aannemen …tot we het tegendeel kunnen bewijzen. De ramp zou niet te overzien zijn.