Deze voormiddag debatteerden EU-parlementsleden Ivo Belet (CD&V), Gerolf Annemens (Vlaams Belang), de Nederlandse Judith Sargentini (Groenlinks) en Eva Berghmans van Amnesty International in De Zevende Dag over de vluchtelingendeal met Turks president Erdogan. Die deal moest de Europese Unie sinds vorig jaar helpen de vluchtelingencrisis onder controle te krijgen. 

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken verdedigde die deal met Turks president Recep Erdogan onlangs nog nadat Amnesty er kritiek op had geleverd. Ivo Belet ging van start door te stellen dat de Turkijedeal sinds maart vorig jaar misschien niet optimaal is, maar het wel een duidelijk effect heeft gehad op het aantal vluchtelingen. Ook kwamen volgens hem een pak minder mensen om het leven op de Egeïsche Zee tijdens hun tocht naar onder andere Grieks grondgebied.

Annemans beweerde echter dat de hele deal met Erdogan een grote schande is: “We are dancing with the devil.” De Europese Unie is volgens hem volledig door de knieën gegaan en zou enorme sommen geld betalen, waardoor de EU nu makkelijk te chanteren is. Ook ziet hij het risico van een Turkse toetreding bij de EU alleen maar toenemen. Belet reageerde hierop later in het debat door erop te wijzen dat een groot deel van het geld doelbewust wordt besteed voor opvang in de eigen regio. Hij werd bijgetreden door de twee dames aan de tafel.

Vluchtelingen beschermen

Ondanks dat ze ook tegen de deal is, was een volledig andere toon te horen uit de mond van Sargentini, die verklaarde dat de EU-landen moeten ophouden met obsessief mensen tegen te houden, maar hen gericht moeten toelaten. Opvang in de regio kan volgens haar niet alles zijn en de EU doet volgens haar ook niet genoeg. Berghmans trad haar bij door te opperen dat de EU zich niet hermetisch mag afsluiten, maar een beleid moet voeren dat op een gepaste wijze met vluchtelingen omgaat.

Belet was het eens met hun stelling, maar voegde hieraan toe dat er ook nood is aan meer deals met Noord-Afrikaanse landen om ervoor te zorgen dat er nog zo weinig mogelijk mensen verdrinken bij hun oversteek. Annemans reageerde meteen door erop te wijzen dat men niet naïef moet doen over deals met “duivels” die geen structurele oplossing bieden.

De Vlaams Belang’er opperde afsluitend ook dat men de EU niet moet voorstellen als een gesloten burcht, omdat de EU zou hebben gefaald in het sluiten van de buitengrenzen. De anderen, Berghmans op kop, spraken hem hierin faliekant tegen.

De deal

De vluchtelingendeal moe(s)t een deeloplossing zijn voor de asielcrisis en de illegale vluchtelingenstroom naar Europa via Griekenland inperken. Het werd besloten op 19 maart 2016. Turkije hoort volgens de afspraken elke vluchteling die vanuit Turkije naar de EU wil doorreizen op te nemen. In ruil hiervoor neemt de EU Syrische vluchtelingen op uit de Turkse vluchtelingkampementen.

Het akkoord voorziet, naast onder meer geld voor Turkije, er ook in dat Turken visumvrij kunnen reizen naar onze contreien. Maar dit is thans nog niet gerealiseerd. Het akkoord oogstte destijds veel kritiek en zelfs bijtende spot. Dit omdat de deal niet evenwichtig genoeg en te veel in het voordeel van Erdogan zou zijn.

Merkel en Erdogan onderhandelen over vluchtelingencrisis.

Turkije en de Europese Unie hopen donderdag het akkoord te sluiten over de vluchtelingencrisis. Enige bedenking bij de deal: Europa laat zich – excuseer ons voor de krasse taal – serieus besodemieteren.

Geplaatst door De Ideale Wereld op maandag 14 maart 2016