Trump maakt indruk met speech voor ‘Congress’

2
3536

President Donald Trump (REP) heeft gisteren voor het eerst het verzamelde Congress (deel van het Amerikaanse parlement) toegesproken. Het was de belangrijkste speech sinds de inauguratie. Vriend en vijand zijn verbaasd om zowel de inhoud als stijl van de speech.

In de toespraak herhaalde Trump zijn traditionele boodschap, maar deed dat in een opvallend verzoenende toon. Na de mensen te overtuigen van de puinhopen van zijn voorgangers op de inauguratie, was het in deze speech tijd om hoop te laten uitschijnen. Trump riep de congress-leden op om samen te werken om hun taak te kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president sprak van een nieuw hoofdstuk van Amerikaanse grootsheid, van economische heropleving en een heropbouw van de militaire macht.

Omdat hij nog geen jaar president is, kon hij geen ‘State of the Union’ geven, dus belichtte hij het werk dat hij al gedaan heeft. Dit via een klassieke, presidentiële toespraak. In tegenstelling tot zijn vele andere toespraken zaten er geen uithalen bij naar de media of andere tegenstanders. ‘The Donald’ gaf zijn typische thema’s ook mee: het land heropbouwen en Amerika weer groots maken. Veel aandacht werd gegeven aan misdaad en vooral de drugsepidemie die het land teistert.

Verbinden

Hij begon met te benadrukken dat bij het afronden van ‘black history month‘ het werk rond burgerrechten nog niet af is, zoals de vernielingen op een Joods kerkhof in Kansas vorige week bewezen.

We zijn misschien een natie verdeeld over beleid, maar we zijn een land verenigd in het afkeuren van haat en kwaad in al zijn vormen.

Hij vulde die boodschap aan met een woorden van eenheid en kracht. Hij onderstreepte dat een nieuw hoofdstuk in Amerikaanse grootsheid nu begon: met nationale trots en vernieuwd optimisme worden onmogelijke dromen mogelijk. De Amerikaanse geest herboren: sterk, trots en vrij. Het illustreert de sterk patriottische geest die aanwezig is in de VS, zelfs over de partijgrenzen heen. En nog: “We zijn misschien een natie verdeeld over beleid, maar we zijn een land verenigd in het afkeuren van haat en kwaad in al zijn vormen. Vanaf nu zal Amerika gesterkt worden door onze hoop, en niet belast door onze angst“.

Nieuw economisch beleid

De doelen die Trump voor zichzelf stelde waren heel uiteenlopend: het leger, infrastructuur, de drugsepidemie, de verwaarloosde binnensteden, onderwijs, jobs en gezondheidszorg om de belangrijkste te noemen. Hij gaf aan dat nu al vele bedrijven aangekondigd hebben te zullen investeren in Amerika en jobs en welvaart zullen genereren.

De succesaankondigen van Trump gingen maar door: De beurs is gegroeid en staat op een recordhoogte, de prijs van de straaljager F-35 is gezakt en de overheid kan niet zomaar nieuwe werkkrachten aannemen. Het “moeras” wordt ook drooggelegd met de ban om te lobbyen tot vijf jaar na een uitvoerend mandaat en levenslang voor een buitenlandse overheid. De deregulatie is ingezet en de Keystone en Dakota Acces-pijplijnen die veel kritiek krijgen van ecologisten, zijn goedgekeurd. Ze zullen worden gebouwd met Amerikaans staal.

Ook klopte Trump zich op de borst dat het TPP-project is begraven en samenwerking weer bilateraal gebeurt. Als illustratie hiervan haalde hij de nieuwe raad aan die gevormd werd met Canada om vrouwelijke ondernemers te steunen.

Veiligheid

Daarnaast werd er ook veel aandacht gegeven aan criminaliteit en veiligheid. Er werd al een taskforce opgericht om gewelddadige misdaad aan te pakken en enkele ministeries gaan samenwerken om de drugskartels aan te pakken. Deze kartels plagen Mexico en smokkelen gigantische hoeveelheden cocaïne van Latijns Amerika naar de VS.

Tegelijkertijd zullen de immigratiewetten en veiligheid aan de grens beter gehandhaafd worden, zei Trump nog. Een correct uitvoeren van de bestaande wetten moet een positieve impact hebben op lonen, werkloosheid, overheidsuitgaven en veiligheid. De rule of law aan de grenzen wordt hersteld, onder meer dankzij het snel beginnen bouwen aan de muur, aldus nog de machtigste man op aarde.

Ander punt voor Trump voor een veilig Amerika is het aanpakken van “radicaal Islamitisch terrorisme“, waarvan de president een punt van maakt om bij de naam te noemen. Dit weigerde zijn voorganger Barack Obama (DEM) te doen.

Ook is er een streng controlemechanisme voor mensen die het land binnen willen onderweg. Defensieminister James Mattis heeft de opdracht gekregen om een militair plan uit te werken om IS uit te roeien. Er werd uitdrukkelijk verwezen naar de hulp van de Islamitische bondgenoten. De laatste beslissing die hij vermeldde was de benoeming van een conservatieve rechter en constitutionalist Neil Gorsuch.

Toekomstplannen

Daarna volgde er een opsomming van problemen die Amerika teisteren volgens Trump: armoede, schuld, de slechte handelsbalans, het verlies van jobs enzovoort. Om dit op te lossen zijn er grote veranderingen nodig die hij wil uitvoeren. Trump wil het onder ander eenvoudiger maken voor bedrijven om naar de VS te komen en moeilijker om de VS te verlaten. De belastingen moeten naar omlaag, zowel voor bedrijven als voor de middenklasse die onder druk staat: “Vrijhandel is een goeie zaak, maar het moet ook fair gebeuren.” Trump verwees naar wijlen oud-president Abraham Lincoln (REP) die zei dat “het verlaten van de beschermende rol door de overheid zal het volk in ontbering brengen.

Trump belooft miljoenen jobs terug te brengen en mensen die werken te beschermen, onder meer via het het hervormen van het migratiesysteem. Een merite-gebaseerd migratie beleid zou hier een oplossing kunnen zijn. Mensen die het land binnen willen moeten zichzelf kunnen onderhouden, net zoals in Canada en Australië het geval is volgens de miljardair.

En nog: in plaats van de vele middelen die weggesmeten werden in “nutteloze oorlogen” in het Midden-Oosten moet er geïnvesteerd worden in de infrastructuur van het eigen land. Dat betekent geld pompen in wegen, bruggen maar ook in internet. Een plan van maar 1 biljoen (duizend miljard) dollar wordt opgemaakt. Hierbij verweest hij naar de laatste grote infrastructuurwerken die plaatsvonden onder oud-president Eisenhower (REP) in de jaren vijftig.

Centristische sociale plannen

Ook Obamacare, moet worden herroepen en vervangen, vindt Trump. Hij verwees naar veranderingen in Medicaid om de armsten te helpen, het beschermen van mensen met ‘pre-existing conditions‘, vrije keuze voor verzekerden en het aanmoedigen van concurrentie tussen de bedrijven: bijvoorbeeld door ze over staatsgrenzen te laten werken.

De president riep beide partijen op om met de administratie samen te werken om kinderzorg toegankelijk en betaalbaar te maken, betaald ouderverlof te verzekeren, te investeren in gezondheid voor vrouwen, propere lucht en water te promoten en het leger en de infrastructuur te verbeteren.

Vervolgens bracht hij enkele thema’s aan waarvoor hij mensen had uitgenodigd. Het ging over zeldzame ziektes, beter onderwijs voor iedereen en steun voor slachtoffers van criminele illegale immigranten (VOICE).

Emotioneel eerbetoon

Emotioneel hoogtepunt was het eerbetoon aan Carryn Owens, de weduwe van de gesneuvelde Navy SEAL William Ryan Owens in een ‘raid’ in Jemen. Het was de eerste gesneuvelde soldaat onder Trumps beleid. Een minutenlange staande ovatie over de partijgrenzen heen viel haar, in tranen ontroerd, te beurt.

Na kort nog te spreken over het belang van het leger en internationale samenwerking sloot Trump af met de hoop op een betere toekomst: “Ik vraag alle burgers om deze Vernieuwing van de Amerikaanse esprit te omarmen. Ik vraag alle leden van het Congress om mij te vergezellen in groots en moedig te dromen voor ons land. […] Bedankt, God zegen u en God zegen deze Verenigde Staten!

Reacties

De speech werd goed ontvangen door het brede publiek. Zo geeft een peiling van CNN aan dat maar liefst 78% van de Amerikanen er positief op reageerde. De Republikeinen waren natuurlijk bijzonder tevreden, maar ook belangrijke Democraten waren erg lovend over de toespraak. Van Jones zei dat Trump president is geworden toen hij de weduwe van een Navy Seal toesprak. Ook voormalig adviseur van Obama David Axelrod gaf toe dat de speech erg goed was.

Nochtans waren sommige democraten in het Congress eerder negatief. Heel wat vrouwelijke parlementsleden waren in het wit gekleed omdat de vrouwenrechten in gevaar zouden zijn onder het presidentschap van Trump en ze applausideereden amper voor zijn nochtans gematigde voorstellen. Zelf het indrukwekkende eerbetoon aan mevrouw Owens lieten sommige partijtoppers aan zich voorbijgaan.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/
  • Filip Mertens

    Is braaf aflezen als een schoothondje van een door Bannon geschreven speech nu ook al indruk maken?

    • Doordenker

      Obama heeft altijd indruk gemaakt met af te lezen van zijn teleprompter.