Wie vroeg begon te werken in zijn/haar levensloop, maar ziek of zonder werk viel voor zijn vijfenzestigste levensjaar, kan tot 113 euro pensioen per maand verliezen. Dat staat te lezen in een studie van de pensioenadministratie. Deze werd uitgevoerd op vraag van de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties). Dat meldt Belga.

Uit een studie van de pensioenadministratie blijkt dat elk jaar meer dan 20.000 mensen die op pensioen gaan, minder inkomen ter beschikking zullen hebben. Hierdoor wordt grofweg één op de vijf mensen die de loopbaan afronden getroffen.

Dit vloeit voort uit een nieuwe maatregel van Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). Iedereen die langer dan 45 jaar werkt zou dan ook meer pensioen gaan krijgen. Bacquelaine wil een andere rekenmethode daarbij gaan gebruiken. Voorheen werden de jaren van ziekte en/of werkloosheid geteld als de laatste lonen, de hoogste dus. Maar in de toekomst wil de liberale minister een berekening maken op basis van de eerste vijfenveertig werkjaren waardoor ook de beginlonen meetellen (die in de jaren ’70 uiteraard een stuk lager waren dan nu).

“Gaat om veelal arbeiders die het al niet breed hebben”

Pensioenspecialiste Celien Vanmoerkerke van de socialistische vakbond ABVV vindt het positief dat de mensen die langer gewerkt hebben, een hoger pensioen zullen krijgen “maar tegelijk gaan de pensioenen omlaag voor wie pech heeft op het einde van zijn loopbaan”, vertelt de vakbondsvrouw.

Vanmoerkerke duidt er op dat vooral arbeiders en mensen die jong zijn beginnen werken getroffen zullen worden. “Pijnlijk dat men net die groep treft, die het al niet breed heeft. Het gaat stuk voor stuk om mensen die voor hun 20ste begonnen te werken, veelal arbeiders die het al niet breed hebben”, aldus Vanmoerkerke.

“Klopt niet”, zegt N-VA

Regeringspartner van MR, N-VA, vindt dan weer dan dat de redenering van ABVV niet klopt en wijst erop dat er ook winnaars bij de nieuwe maatregelen te vinden zijn die ziek en/of werkloos waren tijdens de loopbaan. Mensen die obstakels tijdens hun carrière moesten overwinnen, gaan niet per definitie achteruit, zegt N-VA nog.

In België bedroeg het gemiddelde pensioen in 2013 zo’n 1.200 euro. In Frankrijk trok een gepensioneerde in datzelfde jaar 1.343 euro, in Nederland zelfs 1.600 euro. Duitsland daarentegen gaf elke maand gemiddeld slechts 987 euro uit aan elke pensioengerechtigde in 2013.