Een maand geleden merkten we reeds op dat de vraag al lang niet meer is óf de PTB de grootste partij van Wallonië wordt, maar wel wanneer. We deden dat naar aanleiding van een peiling van Sudpresse, die de PTB toen nog op een armlengte afstand van PS en MR plaatste. Uit de resultaten van een peiling die La Libre Belgique en RTBf gisteren publiceerden, blijkt PTB ondertussen al even groot te zijn als de PS. De MR zou weliswaar de grootste partij in Wallonië worden, maar haar (virtuele) voorsprong bedraagt minder dan de foutenmarge.

We schreven verleden maand al dat de peiling van Sudpresse spectaculair nieuws bevatte en daarom in de Vlaamse pers onterecht weinig aandacht kreeg. De peiling van La Libre Belgique en RTBf kreeg ondertussen wat meer weerklank, maar naar onze mening toch nog steeds te weinig. Het blijft een ijzeren wet in ons perslandschap dat peilingen van andere media hoogstens kunnen rekenen op een overgetikt berichtje van Belga, terwijl de eigen peilingen een overdaad aan analyses en commentaren toegemeten krijgen.

Opsteker voor PTB, opdoffer voor PS

De cijfers dan. Erg goed doet de MR het eigenlijk niet in Wallonië, maar door de enorme verzwakking van de PS belandt de partij toch op de eerste plaats. De partij zou vandaag goed zijn voor 22,7 procent van de kiesintenties. PTB en PS staan quasi gelijk op de tweede en de derde plaats, met respectievelijk 20,5 en 20,3 procent. Statistisch gezien zijn de partijen even groot, en is MR helemaal niet zeker van haar eerste plaats, omdat de foutenmarge meer dan drie procent bedraagt. Maar psychologisch is dit natuurlijk een enorme opsteker voor PTB, en een enorme opdoffer voor de PS.

Afbeelding: SCEPTR. 2017-10 Peiling La Libre Belgique-RTBf – Vlaanderen
Afbeelding: SCEPTR. 2017-10 Peiling La Libre Belgique-RTBf – Wallonië

Naar een oorzaak voor de neergang van de PS is het niet ver zoeken. Deze peiling werd afgenomen tussen 16 en 20 maart, en daarmee heeft het Waalse publiek voldoende tijd gehad om het Publifin-schandaal te kunnen verwerken. Het verklaart ten dele ook de stijging van de PTB, maar niet helemaal. De winst van de PTB sedert 25 mei 2014 is immers groter dan het verlies van de PS.

Ecolo en cdH: de middenmoot

Ecolo en cdH blijven de middenmoot vormen in het Waalse partijlandschap. Ecolo haalt deze keer 11,2 procent van de kiesintenties, cdH 9,9. Bij cdH zal men zich waarschijnlijk weer troosten met de gedachte dat men het bij de verkiezingen wel opnieuw beter zal doen dan de peilingen vandaag weergeven. In 2014 was dat trouwens ook daadwerkelijk het geval. Voor Ecolo betekent deze uitslag een duidelijke vooruitgang tegenover de laatste verkiezingen. Toch moet het voor de ecologische partij een bittere pil zijn dat een partij, die bij de vorige verkiezingen nog een kop kleiner dan haar was, vandaag ongeveer dubbel zo groot is, en dat zelfs met de eigen winst mee ingerekend.

Chaos op de flanken

Défi, het vroegere FDF, en de Parti Populaire blijven in deze peiling ver onder de kiesdrempel. Maar uit de gedetailleerde cijfers blijkt ook dat het in Wallonië zowel op extreem-links als op extreem-rechts wemelt van de kleine partijtjes die een hele of een halve procent aan aanhangers hebben. Zeker op extreem-rechts is de toestand behoorlijk chaotisch, in die mate zelfs dat ‘één of andere partij van extreem-rechts’ een score van maar liefst 2,5 procent haalt.