Een nieuwe opiniepeiling van Ifop plaatst de rechtsnationalistische presidentskandidate Marine Le Pen (FN) op kop bij de arbeiders. Maar liefst 43% zou volgens deze peiling zijn stem aan Marine Le Pen geven. Dat is meer dan de socialistische kandiaat Hamon (12%) en de communistische kandidaat Mélenchon (15.5%) samen.

Arbeiderselectoraat

Arbeiders vertegenwoordigen 13% van de totale bevolking. De gezinnen waarvan het gezinshoofd arbeider is, telt zelfs voor 18% van de totale bevolking. Hoewel Frankrijk een belangrijke de-industrialisatie kende de voorbije decennia is het arbeiderselectoraat nog steeds een belangrijke groep.

Afbeelding. Grafische voorstelling peilingsresultaten Ifop. Bron: http://www.ifop.com/media/pressdocument/966-1-document_file.pdf
Afbeelding. Grafische voorstelling peilingsresultaten Franse arbeider. Bron: http://www.ifop.com/media/pressdocument/966-1-document_file.pdf

Nog meer dan de naakte aantallen stemmen die de arbeiders leveren, zijn ze vooral een symbolisch sterke groep geworden. Dit komt omdat de arbeidersgroep historisch sterk verbonden is met gevestigde partijen aan de linkerzijde: de socialistische en communistische partij. Wie zichzelf de eerste partij of kandidaat onder de arbeiders kan noemen behaalt hiermee ook een politieke overwinning.

Globalisering

Eerder dan een klassiek debat tussen links en rechts, tussen vrije markt en overheidsinmenging, draait de socio-economische discussie steeds meer over globalisering. In die discussie kiest Marine Le Pen voor economisch patriottisme (protectionisme) als tegengesteld aan het economisch mondialisme (globalisme). Daarmee gooit ze dus hoge ogen bij een traditioneel links arbeiderspubliek.

Dit is ook geen uitzondering. In Oostenrijk haalde de rechtsnationale presidentskandidaat Norbert Hofer (FPÖ) zelfs 85% van de arbeiders achter zich in de tweede ronde tegen de groenlinkse kandidaat Van der Bellen.

Platteland

Maar er is meer. De Franse geograaf Christophe Guilluy analyseerde de stemmen voor het Front National bij de jongste verkiezingen. Hoe verder men woonachtig is van de centrumsteden, hoe groter de scores voor het FN worden. Er is volgens Guilluy een verstedelijkt, hoogopgeleid Frankrijk dat wint bij de globalisering. Daar stemt men links en liberaal. Daarnaast is er een perifeer Frankrijk waar voornamelijk lageropgeleiden en plattelandsbewoners slachtoffer worden van diezelfde globalisering.

Ze heroriënteren zich politiek naar rechts en nationalistische partijen. Waar Jean-Marie Le Pen, vader van huidig presidentskandidaat Marine, vooral doorbrak in de steden rond thema’s van migratie en criminaliteit, breekt Marine Le Pen vooral door op het traditionele platteland en met een socio-economisch links discours. De politieke kaart van Frankrijk wordt bij de komende presidentsverkiezingen ook geografisch en socio-economisch grondig door elkaar geschud.