Het Brussels parlement bespreekt een voorstel van de meerderheid om verplichte inburgeringscursussen te organiseren. In Vlaanderen bestond dit al meer dan 10 jaar en ook Wallonië voerde dat recentelijk in. Dat staat te lezen in De Standaard.

Reeds dertien jaar geleden begon Vlaanderen met het organiseren van verplichte inburgeringscursussen. Nu heeft men in Franstalig België een eigen aanbod uitgewerkt. Het Brussels gewest start een inburgeringstraject voor nieuwkomers op. De politieke wil om inburgering te verplichten was lang onbestaande. Dit ondanks het feit dat Brussel naar verhouding de meeste nieuwkomers telt. Zo leven er volgens onderzoek in maar liefst 30.000 nieuwkomers die minder dan drie jaar in België verblijven in onze hoofdstad.

De meerderheid lijkt de zaken nu anders aan te willen pakken. In het Brusselse parlement bespreekt de commissie Sociale Zaken een voorstel van de meerderheid om nieuwkomers de verplichting op te leggen in te burgeren. Brussel zal de inburgeringscursussen niet zelf gaan organiseren. In het Brusselse institutionele kluwen is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd voor persoonsgebonden materies en deze zou de bestaande Vlaamse en Franstalige inburgeringscursussen erkennen. Nieuwkomers zullen dan moeten kiezen uit deze twee.

Voldoende?

De vraag is nog maar of dit zal gaan volstaan. De Franstalige inburgeringstrajecten zijn nog maar net van start gegaan. Vorig jaar rondden amper 600 cursisten hun traject af. De Nederlandstalige inburgering in Brussel begeleidde op vrijwillige basis reeds 3.200 nieuwkomers.

Daarenboven zijn er nogal wat belangrijke verschillen tussen de Nederlandstalige en Franstalige inburgeringscursussen. Het Franstalige traject is een inspanningsverbintenis, maar het Nederlandstalige een resultaatsverbintenis. De kandidaten moeten slagen voor maatschappelijke oriëntatie en Nederlandse taal. Het Nederlandstalige traject focust ook in veel grotere mate op een succesvolle zoektocht naar werk. Mede daarom is de oppositie in Brussel weinig onder de indruk.

Groen-parlementslid Arnaud Verstraete stelt daarom voor dat Brussel zelf een inburgeringstraject uitwerkt en hierbij extra aandacht besteedt aan talen: een cruciale tool in de voorbereiding op de Brusselse arbeidsmarkt.

1 REACTIE

  1. Inburgering zal een kieswapen zijn, of niet zijn.

    De extremistische PS capituleert nog liever aan andere extremisten dan aan gedegen beleid.

Comments are closed.